دریافت فایل رزومه موسسه

برای دریافت فایل PDF رزومه موسسه مطالعات اندیشه شهر و اقتصاد بر روی لینک زیر، کلیک کنید.