آزاده عابدين

مسوول بخش اجتماعي و جمعيتي:

  نام:
آزاده عابدين

تحصیلات: 

– كارشناسي ارشد پژوهشگري اجتماعي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران‌شمال، ۱۳۸۸٫

– كارشناس آمار، دانشگاه علامه طباطبائي، ۱۳۷۹٫

فعاليت‌هاي آموزشي:

– تدريس درس آمار، دبيرستان مهر ريحانه، سال ۱۳۹۳٫

– تدريس دروس جامعه‌شناسي۱ و ۲، دبيرستان مهر ريحانه، سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳٫

– تدريس درس رياضي، دبيرستان نداي فاطمه، سال ۸۴-۱۳۸۳٫

مقالات علمي:

– مونوگرافي محله شمس‌آباد، سايت انجمن جامعه‌شناسان، سال ۱۳۸۶٫

– بررسي تغيير نقش زنان در روستاي تشنيز، سايت انجمن جامعه‌شناسان، سال ۱۳۸۶٫

– بررسي پرخاشگري خانوادگي در ايران، سايت انجمن جامعه‌شناسان، سال ۱۳۸۶٫

سوابق مطالعاتي:

– كارشناس مطالعات اجتماعي و جمعيتي طرح «مطالعات امكان‌سنجي مجتمع‌ تجاري فاز ۱۱ شهر جديد پرديس»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۹۴٫

 – كارشناس مطالعات اجتماعي و جمعيتي طرح «مطالعات امكان‌سنجي و طرح كسب و كار احياي اماكن تاريخي شهر ماكو»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۹۴٫

 – كارشناس مطالعات اجتماعي و جمعيتي طرح «مطالعات بازار، تامين سرمايه و مشاركت و بازاريابي، تبليغات و فروش برج‌هاي دوقلوي شهركرد»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۹۳٫

 – كارشناس مطالعات اجتماعي و جمعيتي «طرح امكان‌سنجي مجتمع تجاري- تفريحي گلستانه يافت‌آباد»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۹۳٫

 – كارشناس مطالعات اجتماعي و جمعيتي طرح راهبردي «شناسايي درآمدهاي پايدار و اصلاح ساختار درآمدي شهر جديد فولادشهر»، «موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد»، سال ۹۳٫

– كارشناس مطالعات اجتماعي و جمعيتي «طرح تدوين مدل نظري مفهومي و امكان‌سنجي شهر هنر اصفهان»، «موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد»، سال ۹۲٫

– مسوول هماهنگي و كارشناس «طرح تدوين طرح تجاري مركز توليد و توزيع ميان‌وعده سالم ايراني»، «موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد»، سال ۹۲٫

– كارشناس مطالعات اجتماعي «طرح مطالعات تحليل اقتصادي احياي عمارت تاريخي مسعوديه»، «موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد»، سال ۹۲٫

– كارشناس مطالعات اجتماعي «طرح تدوين برنامه عملكردي مجتمع تجاري- اداري نياوران»، «موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد»، سال ۹۲٫

– كارشناس «طرح تدوين سند توسعه سرمايه‌گذاري و اشتغال» استان همدان، شركت نقش كليك، سال ۹۱٫

– كارشناس «طرح بررسي موانع سرمايه‌گذاري در توسعه روستائي»، شركت مهندسين مشاور آمايش منطقه‌اي فلات، سال ۹۰٫

– كارشناس «طرح توانمندسازي سكونتگاه‌هاي غير رسمي»، شركت آينده پژوهان اقتصاد توسعه، سال ۸۴٫

 

سوابق مديريتي و اجرايي:

– مدير روابط عمومي موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، ۱۳۹۳٫

– معاون دبيرستان صالحات، سال ۱۳۹۲-۱۳۹۱٫

– معاون مدرسه راهنمائي گلهاي زهرا، سال۱۳۹۱-۱۳۹۰٫

– روزنامه‌نگار هفته‌نامه فرهنگ پژوهش، سال ۱۳۸۰٫