غزاله پاكدل

كارشناس شهرسازي:

نام:

غزاله پاكدل

تحصيلات:

– دانشجوي كارشناسي ارشد شهرسازي (طراحي شهري)، دانشگاه پیام نور تهران شرق.

– كارشناس شهرسازي، دانشگاه شیخ بهایی، ۱۳۹۴٫

مقالات علمي:

– ترجمه و نگارش مجموعه مقالات «همایش شهرسازی نوين»، آذرماه ۱۳۹۳٫

دوره‌هاي آموزشي:

– دوره آموزش نرم‌افزار‌Photoshop ، دانشگاه شيخ بهايي، ۱۳۹۰٫

– دوره آموزش نرم‌افزار‌AtouCad ، دانشگاه شيخ بهايي، ۱۳۹۱٫

– دوره آموزش نرم‌افزار‌ُSketch up، دانشگاه شيخ بهايي، ۱۳۹۳٫

– دوره آموزش نرم‌افزار Civil، Revit و ۳DMAX، موسسه آموزشي بهاكو، ۱۳۹۴٫

سوابق مطالعاتي:

– كارشناس مطالعات گردشگري طرح «مطالعات امكان‌سنجي مجتمع‌ تجاري فاز ۱۱ شهر جديد پرديس»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، ۱۳۹۴٫

– طرح تفصيلي شهرهاي اردل و دهاقان، شركت مهندسين مشاور نقش و نما، ۱۳۹۴٫