لادن مصطفی زاده

 

كارشناس شهرسازي:

نام:

لادن مصطفي‌زاده

 تحصيلات:

– كارشناسي ارشد شهرسازي؛ گرايش برنامه‌ريزي شهري، دانشگاه آزاد قزوين.

– كارشناسي معماري، دانشگاه كردستان ۱۳۹۰٫

مقالات علمي:

– تبيين پراکندگي و فشردگي محله‌هاي شهر خرمدره، اولين كنفرانس ملی معماري و فضاهاي شهري پايدار، سال ۱۳۹۲٫

–  مطالعه تطبیقی کیفیت زندگی شهروندان در محله های شهر خرمدره، کنفرانس عمران ، معماری و توسعه پایدار شهری، ۱۳۹۲٫

– شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر پدیده پراکندهرویی شهری در شهر خرمدره، کنفرانس معماری و شهرسازی انسانگرا، ۱۳۹۲٫

– بررسی تاثیرات پراکنده‌رویی شهری بر کیفیت زندگی، نمونه موردی: شهر خرمدره، فصلنامه هويت شهر (در حال ارسال)، ۱۳۹۳٫

دوره‌هاي آموزشي:

– دوره آموزشي كوتاه‌مدت AutoCad دوبعدي، جهاددانشگاهي دانشگاه صنعتي‌شريف، ۱۳۸۷٫

– دوره اموزشي ۳DMAX، جهاددانشگاهي دانشگاه علم و صنعت، ۱۳۸۸٫

– همايش آموزشي تخصصي الگوها و نمونه‌هاي استاندارد مبلمان شهري، سازمان زيباسازي شهر تهران و جامعه مهندسان شهرساز ايران، ۱۳۹۰٫

–         همايش آموزشي تخصصي تعامل شهرسازي با نظام مهندسي ساختمان: چالش‌ها و راهكارها، جامعه مهندسان شهرساز ايران و نظام مهندسي استان تهران و جامعه مهندسان مشاور ايران، ۱۳۹۰٫

–         همايش آموزشي ۳Rd International Conference on Recent Advance Railway Engeering “Multiscale Spatial Consequences of Railway Transportation Development:.

–         دوره آموزشي كنفرانس بين‌المللي عمران، معماري و توسعه پايدار شهري، كنفرانس بين‌المللي عمران، معماري و توسعه پايدار شهري، ۱۳۹۲٫

– سمينار آموزشي ارگونومي در خانه‌هاي امروزي به زبان ساده، بيست و سومين نمايشگاه بين المللي، ۱۳۹۳٫

– سمينار آموزشي آسيب‌َشناسي وضعيت مبلمان در آپارتمان‌هاي امروزي، بيست و سومين نمايشگاه بين المللي، ۱۳۹۳٫

– سمينار آموزشي ۱۰ فرمان انتخاب مبلمان در دكوراسيون داخلي، بيست و سومين نمايشگاه بين المللي، ۱۳۹۳٫

– سمينار آموزشي نقد و بررسي آثار دريافتي مسابقه تصويري چيدمان برتر، بيست و سومين نمايشگاه بين المللي، ۱۳۹۳٫

– دوره تخصصي طراحي آشپزخانه و كابينت، خانه طراحي كارستان، ۱۳۹۳٫

– دوره تخصصي طراحي و دكوراسيون داخلي، جهاددانشگاهي دانشگاه علم و فرهنگ، ۱۳۹۳٫

 

سوابق مطالعاتي:

– كارشناس مطالعات شهرسازي «مطالعات امكان‌سنجي و طرح كسب و كار احياي اماكن تاريخي شهر ماكو»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۹۴٫

– كارشناس مطالعات شهرسازي « كارشناس مطالعات اقتصادي طرح «مطالعات تحليل اقتصادي مجتمع صاروج كرمان»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۹۴٫

– سرپرست گروه شهرسازی «ایجاد طرح راهبردی شهر رسانه ایران»، سازمان صدا و سیما، ۱۳۹۰٫

– كارشناس معماري و برنامه‌ريزي شهري «طرح گسترش حيات شهري در ترازهاي زيرسطحي در محدوده ره‌باغ‌ها، در محدوده مركزي شهر مشهد»، مهندسان مشاور فجرتوسعه، ۱۳۹۱٫

– كارشناس معماری، برداشت ميداني و تهيه نقشه‌هاي CAD «طرح جامع بازنگري شهر پلدختر»، مهندسان مشاور فجرتوسعه، ۱۳۹۰٫

– كارشناس معماری، برداشت ميداني و تهيه نقشه‌هاي CAD «طرح جامع و تفصيلي شه معلم‌كلايه»، مهندسان مشاور فجرتوسعه، ۱۳۸۹٫

– كارشناس معماری، برداشت ميداني و تهيه نقشه‌هاي CAD «طرح جامع و تفصيلي شهر رازميان»، مهندسان مشاور فجرتوسعه، ۱۳۸۹٫

– كارشناس معماری، مطالعات كالبدي، برداشت ميداني، تهيه پايگاه داده GIS و تهيه نقشه‌هاي CAD طرح ‌هادي روستايي، روستاي گيجالي شهرستان بروجرد، ۱۳۸۹٫

– كارشناس معماری، مطالعات كالبدي، برداشت ميداني، تهيه پايگاه داده GIS و تهيه نقشه‌هاي CAD طرح ‌هادي روستايي، روستاي محمودآباد شهرستان اليگودرز، ۱۳۸۹٫

– كارشناس معماری، مطالعات كالبدي، برداشت ميداني، تهيه پايگاه داده GIS و تهيه نقشه‌هاي CAD طرح‌ هادي روستايي، روستاي محمودآباد استان البرز، ۱۳۸۹٫

– كارشناس معماری، مطالعات كالبدي، برداشت ميداني، تهيه پايگاه داده GIS و تهيه نقشه‌هاي CAD طرح ‌هادي روستايي روستاي سياهكلاهان استان البرز، ۱۳۸۹٫

– كارشناس معماری، مطالعات كالبدي، برداشت ميداني، تهيه پايگاه داده GIS و تهيه ن نقشه‌هاي CAD طرح‌ هادي روستايي روستاي آتشگاه استان البرز، ۱۳۸۹٫

– كارشناس معماری، مطالعات كالبدي، برداشت ميداني، تهيه پايگاه داده GIS و تهيه نقشه‌هاي CAD طرح‌ هادي روستايي روستاي ميدانك استان البرز، ۱۳۸۹٫

– كارشناس معماری، مطالعات كالبدي، برداشت ميداني، تهيه پايگاه داده GIS و تهيه نقشه‌هاي CAD طرح ‌هادي روستايي روستاي آيگان استان البرز، ۱۳۸۹٫

– كارشناس معماری، مطالعات كالبدي، برداشت ميداني، تهيه پايگاه داده GIS و تهيه نقشه‌هاي CAD طرح‌ هادي روستايي روستاي شهرستانك استان البرز، ۱۳۸۹٫