محمد رضا باقری

معاون مالی- اداری:

نام:
محمد رضا باقری

تحصیلات:
– كارشناسی حسابداری، دانشگاه اصفهان، ۱۳۸۰٫

دوره‌های آموزشی:
– دوره ICDL، سازمان مدیریت صنعتی.
– دوره آموزش مسوولین دفاتر مدیران، سازمان مدیریت صنعتی.

سوابق اجرایی:
– رئیس حسابداری دبيرخانه شوراي‌عالي اطلاع رساني حوزه رياست جمهوري، ۱۳۸۲ تاکنون.
– معاون مالی- اداری موسسه مطالعات اندیشه شهر و اقتصاد، ۱۳۸۶ تاکنون.
– مدیر مالی شرکت خدمات نور رایانه سپهر، ۸۷- ۱۳۸۵٫
– مسوول مالی شرکت زیرساخت فن آوری اطلاعات، ۱۳۸۳ تاکنون.
– حسابرس موسسه حسابرسی صدر، ۸۲-۱۳۷۹٫
– حسابدار شرکت نگهبان گاز، ۱۳۷۹٫
– حسابرس سازمان حسابرسی واحد اصفهان، ۷۹-۱۳۷۸٫
– مشاور مالی مجله هنر آشپزی ۸۴-۱۳۸۳٫
– مشاور مالی شرکت روژینا، ۱۳۸۳٫