منيرالسادات شهابی

كارشناس مطالعات شهرسازي و اقتصاد شهري:

  نام:
منيرالسادات شهابي            

تحصیلات: 

– كارشناسي ارشد شهرسازي؛ گرايش برنامه‌ريزي شهري و منطقه‌اي.

– كارشناسي اقتصاد، دانشگاه تهران ۱۳۸۱٫

مقالات علمي:

 – مقاله ارائه راهكارهاي مديريت بهينه محله‌اي به منظور جلب مشاركت شهروندان در بهسازي بافت فرسوده، نمونه موردي: محله حسن‌آباد زرگنده، همايش مديريت محله‌اي، سال ۸۹٫

– مقاله الزامات مداخله در بافت‌هاي روستايي و توسعه گردشگري، نشريه آبادي، شماره ۵۹، سال ۸۷٫

– ايمن سازي بافت تاريخي شهرها در برابر زلزله، نخستين همايش ملي مديريت بحران زلزله در شهرهاي داراي بافت تاريخي، يزد، ۸۵٫

– مشاركت مردمي در مقاوم سازي و استحكام بخشي بافتهاي تاريخي، نخستين همايش ملي استحكام‌بخشي ساختمان‌هاي بنايي غير مسلح و بناهاي تاريخي، شيراز، ۸۴٫

– رويكرد اجتماعي- فرهنگي به بهسازي بافت هاي فرسوده، شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري، ۸۴٫

دوره‌هاي آموزشي:

– دوره مميزي سيستم مديريت كيفيت (ISO 9001:2008)، شركت ايواز مهر، سال ۸۷٫

– دوره نرم‌افزار ArcGIS، جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران، سال ۸۵٫

سوابق اجرايي:

– مسوول هماهنگي و كارشناس «مطالعه آمايش سرزمين و سند توسعه استان اصفهان با رويكرد برنامه‌ريزي راهبردي در بخش سكونتگاه شهري»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، ۹۱٫

– مسوول هماهنگي و كارشناس طرح امكان‌سنجي «مجموعه مسكوني، تجاري و تفريحي هفت‌آسمان رشت»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۹۱٫

– كارشناس طرح «امكان­سنجي، آماده‌سازي و پدافند غيرعامل ساختمان فرماندهي و ستادي، هتل و شهرك مسكوني بندرعباس نيروي دريايي سپاه پاسداران»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۹۱٫

– كارشناس «مطالعات اقتصادي و گردشگري طرح مشاوره و مديريت بافت تاريخي شهر تهران»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۹۰-۸۹٫

– تدوين مباني نظري و كارشناس اقتصادي مطالعه و طراحي شهري محور بني‌هاشم، مهندسين مشاور طرح و منظر، سال ۸۹٫

– مطالعات كالبدي طرح تدوين ضوابط توسعه كالبدي روستاهاي كشور (استان فارس)، مركز مطالعات شهرسازي ومعماري ايران، سال ۸۹٫

– بررسي و شناسايي بافت فرسوده شهرهاي دندي و سجاس، مهندسين مشاور طرح و منظر، سال ۸۹٫

– مسوول تلفيق و مدير اجرايي ده طرح جامع ـ تفصيلي، مهندسين مشاور طرح و منظر، سال ۹۰-۸۷٫

– مسوول مطالعات كالبدي طرح جامع ـ تفصيلي شهر صائين‌قلعه در استان زنجان، مهندسين مشاور طرح و منظر، سال ۸۸٫

– مسوول مطالعات اقتصادي طرح‌هاي جامع- تفصيلي شهرهاي هيدج، صائين‌قلعه، آب‌بر، دندي، ماه‌نشان، زرين آباد، سجاس و گرماب در استان زنجان، مهندسين مشاور طرح و منظر، سال ۸۸٫

– طرح ساماندهي و نوسازي محله جوانمرد قصاب تهران، مسوول مطالعات اقتصادي، شركت مهندسين مشاور اخير، سال ۸۷٫

– طرح‌هاي كالبدي مناطق ساحلي شمال و جنوب، كارشناس همكار در مطالعات شبكه شهري و سطح‌بندي خدمات، مركز مطالعات شهرسازي و معماري ايران، سال ۸۷٫

– تدوين راهنماي تهيه طرح‌هاي گردشگري روستايي، بنياد مسكن انقلاب اسلامي، پژوهشكده علوم انساني جهاد دانشگاهي، سال ۸۶٫

– طرح ساماندهي بافت فرسوده محورهاي شهيد دلجويي، داوودقلي زنجان (كارشناس مسوول مطالعات)، مهندسين مشاور طرح و منظر، سال ۸۶٫

– طرح‌هاي توسعه و عمران (جامع) شهرهاي قيدار، فاروج و اصلاندوز (كارشناس مسوول مطالعات اقتصادي)، مهندسين مشاور طرح و منظر، سال۶-۸۵٫

– طرح تدوين راهنماي مطالعات طرح هاي توسعه و عمران روستايي، مباحث كالبدي و ايمن‌سازي، مركز مطالعات شهرسازي و معماري ايران، سال ۸۵٫

– بررسي تطبيقي تهران و ساير پايتخت‌ها در تقسيم كار ملي كشورها، سازمان مديريت وبرنامه‌ريزي استان تهران، سال ۸۵٫

– ارائه راهكارهاي بازتوزيع رانت اقتصادي ناشي از طرح هاي توسعه شهري، پژوهشكده علوم انساني جهاد دانشگاهي، سال۸۴٫

– مطالعات استراتژيك منطقه آزاد ارس، مطالعات كالبدي، مركز مطالعات شهرسازي و معماري ايران، سال ۸۴٫

– طرح جامع مسكن استان مركزي، مركز مطالعات شهرسازي و معماري ايران، سال۸۳٫