مهری جمالی

مدير داخلي:

نام:

مهري جمالي                                

تحصيلات:

دانشجوي كارشناس حسابداري مالي، دانشگاه علمي كاربردي فرهنگ و هنر، واحد ۴۸٫

–  كارداني حسابداري بازرگاني، دانشكده فني و حرفه‌اي فاطمه اردبيل، ۱۳۹۰٫

 

 دوره‌هاي آموزشي:

دوره آموزشي ICDL

دوره آموزش زبان انگليسي.

 

سوابق اجرايي:

– مدير داخلي موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد.

– مدير داخلي امور مشتركين دفتر پيشخوان دولت الكترونيك رسالت.

– متصدي همراه اول دفتر پيشخوان دولت الكترونيك رسالت.

– حسابدار شركت هفت حساب زرياب.