نديمه صحفی

كارشناس مطالعات معماري و طراحي شهري:

  نام:
نديمه صحفی

تحصیلات: 

– كارشناسي ارشد بازسازي پس از سوانح، دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه شهيد بهشتي،۱۳۸۷٫

– كارشناسي معماري، دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه علم و صنعت ايران، ۱۳۸۴٫

 

 مقالات علمي و ترجمه:

– «ارزيابي خسارت پس از سانحه»، دومين كنفرانس بين­المللي مديريت جامع بحران در حوادث غيرمترقبه طبيعي، صحفي، نديمه؛ فلاحي، عليرضا، تهران، ۱۳۸۵٫

– «بررسي بازسازي پس از سانحه مطالعه موردي بازسازي نيواورلئان»، سومين كنفرانس بين­المللي مديريت جامع بحران در حوادث غيرمترقبه طبيعي، صحفي، نديمه؛ فلاحي، عليرضا، تهران، ۱۳۸۶٫

– ترجمه كتاب درس­هايي از تجارب بازسازي زلزله بزرگ هانشين آواجي، گروه مديريت بحران پژوهشكده سوانح طبيعي، تهران، ۱۳۸۷٫

  • The comparative study to finding the applicable approach to managing the seismic risks in urban areas in developing countries- case study Iran, district 13 of Tehran municipality – Poster accepted in DAVOS conference in Switzerland – ۲۰۰۸

دوره‌هاي آموزشي:

– شركت در كارگاه توانمندسازي و توسعه مشاركتي، رويكردي براي محروميت­زدايي با مشاركت جوامع محلي- با تسهيل­گري پروفسور رابرت چمبرز، دانشگاه شهيد بهشتي، دانشكده معماري و شهرسازي، تهران، ۱۳۸۷٫

– شركت در كارگاه مديريت بحران با تاكيد بر نيازهاي زنان در زمان وقوع سوانح، معاونت برنامه­ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و برنامه عمران ملل متحد UNDP، تهران، ۱۳۸۷٫

– شركت در چهارمين كنفرانس بين­المللي مديريت جامع بحران در حوادث غيرمترقبه طبيعي، اسفند ۱۳۸۷٫

– شركت در سومين كنفرانس بين­المللي مديريت جامع بحران در حوادث غيرمترقبه طبيعي، بهمن ۱۳۸۶٫

– شركت در دومين كنفرانس بين­المللي مديريت جامع بحران در حوادث غيرمترقبه طبيعي،بهمن ۱۳۸۵٫

– شركت در كارگاه ارتقاي فرايند صدور مجوزهاي ساختماني، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و برنامه عمران ملل متحد UNDP، كرمان، ۱۳۸۶٫

– آشنايي با نرم­افزار «سيستم اطلاعات جغرافيايي» GIS، دانشگاه شهيد بهشتي، ۱۳۸۴٫

– شركت در همايش بررسي تهديدها و پيشگيري از پيامدهاي زلزله تهران، دانشگاه تهران،  آبان ۱۳۸۴٫

– شركت در نخستين كنفرانس بين­المللي مديريت جامع بحران در حوادث غيرمترقبه طبيعي، بهمن ۱۳۸۴٫

– شركت در همايش منطقه­اي زلزله، ايمني و بهداشت روان، دانشگاه آزاد اسلامي، اسفند ۱۳۸۴٫

-دوره آموزش پيشرفته نرم­افزارهاي (Photoshop, 3D Studio Max ,Office, Auto CAD )، جهاد دانشگاهي دانشگاه علم و صنعت، ۱۳۸۲٫

سوابق پژوهشي و اجرايي:

– طراحي ساختمان نخستين موزه و نمايشگاه آموزش بلاياي طبيعي در شهر كرمان، استانداري كرمان (اداره كل مديريت بحران استان كرمان)، شركت مهندسان مشاور ايمن سازه فدك، ۱۳۹۰٫

– طراحي مجتمع آموزشي رفاه، بنياد رفاه، مهندسين مشاور ايمن سازه فدك، ۱۳۹۰٫

– همكاري در طراحي ساختمان­هاي مسكوني، مهندسين مشاور ايمن سازه فدك، ۱۳۹۰٫

– تدوين طرح سناريوي زلزله منطقه ۱۳ شهرداري تهران با استفاده از نرم­افزار RADIUS.

– «بررسي جايگاه سيستم‌هاي پايدار حمل و نقل عمومي و كنترل ترافيك در مديريت شهري با نگاهي به الگوي شهر پايدار»، مجله مطالعات مديريت شهري، سال اول، شماره اول، تابستان ۱۳۸۸٫

– «ارزيابي خسارت در مديريت بازسازي سكونت­گاه­هاي شهري پس از وقوع زلزله احتمالي، مطالعه موردي منطقه ۱۳ شهرداري تهران»، دانشكده معماري و شهرسازي، گروه پژوهشي بازسازي پس از سوانح، ۱۳۸۷، تهران.

– ارزيابي بازسازي روستاي توتكابن پس از گذشت ده سال از زلزله رودبار و منجيل، گروه پژوهشي بازسازي پس از سانحه، دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ۱۳۸۶٫

– نقش و جايگاه مديريت ريسك در چرخه مديريت بحران، گروه پژوهشي بازسازي پس از سانحه، دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ۱۳۸۶٫

– همكاري در پروژه تدوين برنامه مديريت بحران حرم امام رضا (ع)، گروه مديريت بحران پژوهشكده سوانح طبيعي، ۱۳۸۶٫

– «برنامه­ريزي كاهش اثرات زلزله در مجموعه شهري تهران»، گروه پژوهشي بازسازي پس از سانحه، دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ۱۳۸۶٫

– «بررسي روند طراحي بازسازي پس از سانحه در كوبه (ژاپن)»، گروه پژوهشي بازسازي پس از سانحه، دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ۱۳۸۶٫

– «بررسي ابعاد مختلف زمين لغزش و تاثير آن بر مجتمع­هاي زيستي»، گروه پژوهشي بازسازي پس از سانحه، دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ۱۳۸۵٫

– «تهيه طرح نوسازي بافت فرسوده محله اتابك، منطقه ۱۵ تهران»، گروه پژوهشي بازسازي پس از سانحه، دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ۱۳۸۵٫

– «ارزيابي ميداني روند بازسازي شهر بم پس از گذشت دو سال از وقوع سانحه»، گروه پژوهشي بازسازي پس از سانحه، دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ۱۳۸۵٫

– «بررسي نقش برنامه­ريزي و طراحي شهري در كاهش اثرات سوانح»، گروه پژوهشي بازسازي پس از سانحه، دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ۱۳۸۵٫

– «بررسي تجارب جهاني بازسازي اماكن تاريخي»، گروه پژوهشي بازسازي پس از سانحه، دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ۱۳۸۵٫

– «بررسي مراحل مديريت بحران زلزله در منطقه ۱۳ شهرداري تهران»، گروه پژوهشي بازسازي پس از سانحه، دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه شهيد بهشتي،  تهران، ۱۳۸۵٫

– طراحي فانوس دريايي براي جزاير شش­گانه جنوب ايران، مهندسين مشاور آرمه آرا، تهران، ۱۳۸۵٫

– طراحي طرح پيشنهادي شهر كتاب پارك مريم، مهندسين مشاور آرمه آرا، تهران، ۱۳۸۴٫

– همكاري در پروژة مطالعاتي مجموعه گردشگري فانوس، مهندسين مشاور آرمه آرا، تهران، ۱۳۸۴٫

– طراحي طرح پيشنهادي مجموعه مسكوني خيابان سيزده آبان، دانشگاه علم و صنعت، دانشكدة معماري و شهرسازي، تهران، ۱۳۸۴٫

– طراحي طرح پيشنهادي بيمارستان صد تخت خوابي بيمارستان حجاب، دانشگاه علم و صنعت، دانشكدة معماري و شهرسازي، تهران، ۱۳۸۳٫

– طراحي طرح پيشنهادي موزه سينما ميدان ونك، دانشگاه علم و صنعت، دانشكدة معماري و شهرسازي، تهران، ۱۳۸۳٫

– همكاري در پروژه طراحي مجتمع فرهنگي ورزشي توريستي شهر صنعتي آمل، مهندسين مشاور آرمه آرا، تهران، ۱۳۸۳٫

– همكاري در طراحي پروژه برج اشكان، شركت مهندسين مشاور آرمه آرا، تهران، ۱۳۸۳٫

– همكاري در پروژه مجموعه فرهنگي، تفريحي، ورزشي هامون، شهرداري كرج، مهندسين مشاور آرمه آرا، تهران، ۱۳۸۳٫

– همكاري در طراحي پروژه مجتمع مسكوني سازمان عمران و نوسازي شهرداري زنجان، مهندسين مشاور آرمه آرا، تهران، ۱۳۸۳٫