نيلوفر هدايتی يكتا

مسوول بخش شهرسازي:

نام:

نيلوفر هدايتي يكتا                

تحصيلات:

– كارشناسي ارشد شهرسازي (طراحي شهري)، دانشگاه علم و صنعت ايران، ۱۳۹۲٫

– كارشناس شهرسازي، دانشگاه اروميه، ۱۳۸۸٫

دوره‌هاي آموزشي:

دوره آموزش نرم‌افزار‌هاي كاربردي و روش‌هاي تخصصي شهرسازي، جامعه مهندسان شهرساز ايران،۱۳۹۰٫

– دوره آموزشي در همايش ملي نماي ساختمان و سيماي شهري، مركز همايش‌هاي برج ميلاد، ۱۳۹۰٫

– سمينار آموزشي برنامه‌ريزي و مديريت محدوده هاي تاريخي، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اروميه، ۱۳۸۶٫

 

سوابق مطالعاتي:

– كارشناس مطالعات شهرسازي طرح «مطالعات امكان‌سنجي مجتمع‌ تجاري فاز ۱۱ شهر جديد پرديس»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، ۱۳۹۴٫

– طراح شهري در جامعه مهندسان شهرساز ايران، پروژه باز طراحي خيابان ملاصدرا در شهر كهك، سال ۱۳۸۹٫

– همکاری در برگزاری دوره های آموزشی تخصصیGIS، جامعه مهندسان شهرساز ايران، سال ۱۳۸۹٫