منيرالسادات شهابي

كارشناس مطالعات شهرسازي و اقتصاد شهري:

  نام:
        منيرالسادات شهابي            


تحصیلات: 

- كارشناسي ارشد شهرسازي؛ گرايش برنامه‌ريزي شهري و منطقه‌اي.

- كارشناسي اقتصاد، دانشگاه تهران 1381.

 

مقالات علمي:

 - مقاله ارائه راهكارهاي مديريت بهينه محله‌اي به منظور جلب مشاركت شهروندان در بهسازي بافت فرسوده، نمونه موردي: محله حسن‌آباد زرگنده، همايش مديريت محله‌اي، سال 89.

- مقاله الزامات مداخله در بافت‌هاي روستايي و توسعه گردشگري، نشريه آبادي، شماره 59، سال 87.

- ايمن سازي بافت تاريخي شهرها در برابر زلزله، نخستين همايش ملي مديريت بحران زلزله در شهرهاي داراي بافت تاريخي، يزد، 85.

- مشاركت مردمي در مقاوم سازي و استحكام بخشي بافتهاي تاريخي، نخستين همايش ملي استحكام‌بخشي ساختمان‌هاي بنايي غير مسلح و بناهاي تاريخي، شيراز، 84.

- رويكرد اجتماعي- فرهنگي به بهسازي بافت هاي فرسوده، شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري، 84.

 

دوره‌هاي آموزشي:

- دوره مميزي سيستم مديريت كيفيت (ISO 9001:2008)، شركت ايواز مهر، سال 87.

- دوره نرم‌افزار ArcGIS، جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران، سال 85.

 

سوابق اجرايي:

- مسوول هماهنگي و كارشناس «مطالعه آمايش سرزمين و سند توسعه استان اصفهان با رويكرد برنامه‌ريزي راهبردي در بخش سكونتگاه شهري»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، 91.

- مسوول هماهنگي و كارشناس طرح امكان‌سنجي «مجموعه مسكوني، تجاري و تفريحي هفت‌آسمان رشت»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال 91.

- كارشناس طرح «امكان­سنجي، آماده‌سازي و پدافند غيرعامل ساختمان فرماندهي و ستادي، هتل و شهرك مسكوني بندرعباس نيروي دريايي سپاه پاسداران»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال 91.

- كارشناس «مطالعات اقتصادي و گردشگري طرح مشاوره و مديريت بافت تاريخي شهر تهران»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال 90-89.

- تدوين مباني نظري و كارشناس اقتصادي مطالعه و طراحي شهري محور بني‌هاشم، مهندسين مشاور طرح و منظر، سال 89.

- مطالعات كالبدي طرح تدوين ضوابط توسعه كالبدي روستاهاي كشور (استان فارس)، مركز مطالعات شهرسازي ومعماري ايران، سال 89.

- بررسي و شناسايي بافت فرسوده شهرهاي دندي و سجاس، مهندسين مشاور طرح و منظر، سال 89.

- مسوول تلفيق و مدير اجرايي ده طرح جامع ـ تفصيلي، مهندسين مشاور طرح و منظر، سال 90-87.

- مسوول مطالعات كالبدي طرح جامع ـ تفصيلي شهر صائين‌قلعه در استان زنجان، مهندسين مشاور طرح و منظر، سال 88.

- مسوول مطالعات اقتصادي طرح‌هاي جامع- تفصيلي شهرهاي هيدج، صائين‌قلعه، آب‌بر، دندي، ماه‌نشان، زرين آباد، سجاس و گرماب در استان زنجان، مهندسين مشاور طرح و منظر، سال 88.

- طرح ساماندهي و نوسازي محله جوانمرد قصاب تهران، مسوول مطالعات اقتصادي، شركت مهندسين مشاور اخير، سال 87.

- طرح‌هاي كالبدي مناطق ساحلي شمال و جنوب، كارشناس همكار در مطالعات شبكه شهري و سطح‌بندي خدمات، مركز مطالعات شهرسازي و معماري ايران، سال 87.

- تدوين راهنماي تهيه طرح‌هاي گردشگري روستايي، بنياد مسكن انقلاب اسلامي، پژوهشكده علوم انساني جهاد دانشگاهي، سال 86.

- طرح ساماندهي بافت فرسوده محورهاي شهيد دلجويي، داوودقلي زنجان (كارشناس مسوول مطالعات)، مهندسين مشاور طرح و منظر، سال 86.

- طرح‌هاي توسعه و عمران (جامع) شهرهاي قيدار، فاروج و اصلاندوز (كارشناس مسوول مطالعات اقتصادي)، مهندسين مشاور طرح و منظر، سال6-85.

- طرح تدوين راهنماي مطالعات طرح هاي توسعه و عمران روستايي، مباحث كالبدي و ايمن‌سازي، مركز مطالعات شهرسازي و معماري ايران، سال 85.

- بررسي تطبيقي تهران و ساير پايتخت‌ها در تقسيم كار ملي كشورها، سازمان مديريت وبرنامه‌ريزي استان تهران، سال 85.

- ارائه راهكارهاي بازتوزيع رانت اقتصادي ناشي از طرح هاي توسعه شهري، پژوهشكده علوم انساني جهاد دانشگاهي، سال84.

- مطالعات استراتژيك منطقه آزاد ارس، مطالعات كالبدي، مركز مطالعات شهرسازي و معماري ايران، سال 84.

- طرح جامع مسكن استان مركزي، مركز مطالعات شهرسازي و معماري ايران، سال83.