آزاده عابدين

مسوول بخش اجتماعي و جمعيتي:

  نام:
         آزاده عابدين            


تحصیلات: 

- كارشناسي ارشد پژوهشگري اجتماعي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران‌شمال، 1388.

- كارشناس آمار، دانشگاه علامه طباطبائي، 1379.

 

فعاليت‌هاي آموزشي:

- تدريس درس آمار، دبيرستان مهر ريحانه، سال 1393.

- تدريس دروس جامعه‌شناسي1 و 2، دبيرستان مهر ريحانه، سال 1392 و 1393.

- تدريس درس رياضي، دبيرستان نداي فاطمه، سال 84-1383.

 

مقالات علمي:

- مونوگرافي محله شمس‌آباد، سايت انجمن جامعه‌شناسان، سال 1386.

- بررسي تغيير نقش زنان در روستاي تشنيز، سايت انجمن جامعه‌شناسان، سال 1386.

- بررسي پرخاشگري خانوادگي در ايران، سايت انجمن جامعه‌شناسان، سال 1386.

 

سوابق مطالعاتي:

- كارشناس مطالعات اجتماعي و جمعيتي طرح «مطالعات امكان‌سنجي مجتمع‌ تجاري فاز 11 شهر جديد پرديس»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال 94.

 - كارشناس مطالعات اجتماعي و جمعيتي طرح «مطالعات امكان‌سنجي و طرح كسب و كار احياي اماكن تاريخي شهر ماكو»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال 94.

 - كارشناس مطالعات اجتماعي و جمعيتي طرح «مطالعات بازار، تامين سرمايه و مشاركت و بازاريابي، تبليغات و فروش برج‌هاي دوقلوي شهركرد»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال 93.

 - كارشناس مطالعات اجتماعي و جمعيتي «طرح امكان‌سنجي مجتمع تجاري- تفريحي گلستانه يافت‌آباد»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال 93.

 - كارشناس مطالعات اجتماعي و جمعيتي طرح راهبردي «شناسايي درآمدهاي پايدار و اصلاح ساختار درآمدي شهر جديد فولادشهر»، «موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد»، سال 93.

- كارشناس مطالعات اجتماعي و جمعيتي «طرح تدوين مدل نظري مفهومي و امكان‌سنجي شهر هنر اصفهان»، «موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد»، سال 92.

- مسوول هماهنگي و كارشناس «طرح تدوين طرح تجاري مركز توليد و توزيع ميان‌وعده سالم ايراني»، «موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد»، سال 92.

- كارشناس مطالعات اجتماعي «طرح مطالعات تحليل اقتصادي احياي عمارت تاريخي مسعوديه»، «موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد»، سال 92.

- كارشناس مطالعات اجتماعي «طرح تدوين برنامه عملكردي مجتمع تجاري- اداري نياوران»، «موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد»، سال 92.

- كارشناس «طرح تدوين سند توسعه سرمايه‌گذاري و اشتغال» استان همدان، شركت نقش كليك، سال 91.

- كارشناس «طرح بررسي موانع سرمايه‌گذاري در توسعه روستائي»، شركت مهندسين مشاور آمايش منطقه‌اي فلات، سال 90.

- كارشناس «طرح توانمندسازي سكونتگاه‌هاي غير رسمي»، شركت آينده پژوهان اقتصاد توسعه، سال 84.

 

سوابق مديريتي و اجرايي:

- مدير روابط عمومي موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، 1393.

- معاون دبيرستان صالحات، سال 1392-1391.

- معاون مدرسه راهنمائي گلهاي زهرا، سال1391-1390.

- روزنامه‌نگار هفته‌نامه فرهنگ پژوهش، سال 1380.