اردشیر سیاح مفضلی

مسوول بخش مديريت شهري:

  نام:
        اردشیر سیاح مفضلی             تحصیلات: 

- دانشجوي دكتراي آينده‌پژوهي، جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران.

- كارشناسي ارشد رشته مديريت شهري، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات، 1387.

 

فعاليت‌هاي آموزشي:

- كارگاه آموزشي- كاربردي ارزيابي سانحه و تخريب خسارت، مقطع كارشناسي ارشد، دانشگاه شهيد بهشتي، گروه بازسازي پس از سوانح، 88.

- درس «شناخت و بررسي عملكرد مديريت سوانح در كشورهاي جهان» در مقطع كارشناسي مديريت امداد و سوانح، دانشگاه جامع هلال‌احمر، 88.

- دوره تهيه و تدوين سناريوي زلزله با استفاده از نرم افزار RADIUS، مقطع كارشناسي ارشد، دانشگاه شهيد بهشتي، گروه بازسازي پس از سوانح، 8-86.

- دوره تهيه و تدوين سناريوي زلزله با استفاده از نرم افزار RADIUS در دانشگاه جامع هلال‌احمر، گروه مديريت بحران، دوره كارشناسي مديريت امداد و سوانح، 7-86.

- كارگاه آموزش به آموزشگران «تشكيل كميته مديريت سوانح در مدارس» با مشاركت وزارت آموزش و پرورش در كرمان و گرگان، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، برنامه مشترك دولت و برنامه عمران ملل متحد، 87.

- كارگاه آموزشي سناريوي زلزله، مديريت بحران مبتني بر محلات و مدارس، دانشگاه آزاد واحد ملاير، 87.

- دوره آموزشي بهسازي بافت‌هاي فرسوده شهري (مداخله و مديريت بحران)، برنامه‌ريزي و مديريت عملياتي بحران در مناطق شهري، وزارت مسكن و شهرسازي - مركز تحقيقات ساختمان و مسكن.

- كارگاه ايمن سازي مدارس در برابر زلزله و ايمن‌سازي غيرسازه‌‌اي (كرمان و گرگان)، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، برنامه مشترك دولت و برنامه عمران ملل متحد، 86.

- كارگاه آماده سازي مدارس و برنامه­ريزي و تشكيل شوراي ايمني در مدارس شهرهاي كرمان، گرگان، زرند و راور، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، برنامه مشترك دولت و برنامه عمران ملل متحد. 86.

- دبير زيست شناسي جانوري و گياهي دبيرستان و پيش دانشگاهي ايران زمين، اداره آموزش و پرورش منطقه 3 تهران.

 

مقالات علمي:

- سياح مفضلي، اردشير؛ عليرضا فلاحي، «بررسي چارچوب‌هاي نظري موجود در ارتباط با مديريت ريسك زلزله در مناطق شهري در جهان و مطالعه تطبيقي جهت ارائه الگوي بومي مديريت ريسك»، مقاله ارائه شده در دومين كنفرانس بين المللي مديريت جامع بحران در حوادث غيرمترقبه طبيعي، 85.

- سياح مفضلي، اردشير؛ عليرضا فلاحي، «رويكرد RADIUS به عنوان ابزاري جهت ارزيابي خطرپذيري لرزه‌اي شهري و تهيه سناريوي زلزله؛ در منطقه 13 تهران»، مقاله پذيرفته شده در سومين كنفرانس بين المللي مديريت جامع بحران در حوادث غيرمترقبه طبيعي، 86.

- «گزارش درس‌هاي آموخته شده در زمينه كاهش ريسك سوانح، سفر مطالعاتي به كشور نپال»، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، برنامه عمران ملل متحد، 86.

- سياح مفضلي، اردشير؛ محسن ناظم، «تهيه گزارش كارشناسي شكل‌گيري سازمان مديريت بحران در جمهوري اسلامي ايران»، پژوهشكده مجلس شوراي اسلامي، كميسيون اجتماعي، 85.

- سياح مفضلي، اردشير؛ «مديريت بحران، دغدغه فراموش شده مديران»، سايت اينترنتي پايگاه مديريت دانش شهري، تابستان 85.

- سياح مفضلي، اردشير؛ امير قندچي، «بررسي روش­هاي جابه­جايي انبوه مسافر از طريق سيستم هاي پايدار حمل و نقل عمومي و اثرات آن بر توسعه پايدار شهري»، نخستين كنفرانس منطقه اي ترافيك و حمل ونقل ايران، حوزه معاونت حمل ونقل وترافيك شهرداري تهران، 84.

- سياح مفضلي، اردشير؛ امير قندچي، «بررسي نقش آموزش‌هاي موثر و پايدار و اثرات آن بر ارتقاي فرهنگ رانندگي بر مبناي الگوهاي جهاني شهر سالم»، نخستين كنفرانس منطقه اي ترافيك و حمل ونقل ايران، حوزه معاونت حمل ونقل وترافيك شهرداري تهران، 84.

- سياح مفضلي، اردشير؛ امير قندچي، كاوه جواني، «مديريت ريسك با بهره گيري از تكنيك FMEA ؛ ابزاري نو و كارآمد در مديريت بيمه»، نخستين سمينار علوم بيمه و اكچوئري، دانشكاه علامه طباطبائي، تهران 85.

- سياح مفضلي، اردشير؛ كاوه جواني، «ارائه مديريت مشاركتي كيفيت سيستم هاي حمل و نقل درون‌شهري»، نخستين كنفرانس منطقه‌اي ترافيك و حمل ونقل ايران، حوزه معاونت حمل ونقل وترافيك شهرداري تهران، 84.

- سياح مفضلي، اردشير؛ محمد مهدي مزيني، «توانمندسازي بافت‌هاي فرسوده شهري و اثرات آن بر روان‌سازي ترافيك شهري»، نخستين كنفرانس منطقه‌اي ترافيك و حمل ونقل ايران، حوزه معاونت حمل ونقل وترافيك شهرداري تهران، 84.

- سياح مفضلي، اردشير؛ امير قندچي، «12 درس مهم در خرده‌فروشي»، مجله تدبير، شماره 159، 84.

- سياح مفضلي، اردشير؛ امير قندچي، «بررسي اثر روش‌هاي جابه‌جايي انبوه مسافر توسط وسايل نقليه موتوري به عنوان سيستم‌هاي پايدار حمل و نقل عمومي بر توسعه پايدار شهري در ايران»، مجله مديرساز، سازمان مديريت صنعتي، 85.

- سياح مفضلي، اردشير؛ امير قندچي، «بررسي نقش آموزش‌هاي موثر و پايدار و اثرات آن بر ارتقاي فرهنگ رانندگي بر مبناي الگوهاي جهاني شهر سالم»، مجله مدير ساز، سازمان مديريت صنعتي، 85.

- سياح مفضلي، اردشير؛ امير قندچي، «آموزه‌هايي از باب نلسون در بازاريابي»، مجله مديريت ( انجمن مديريت ايران )، 84.

- سياح مفضلي، اردشير؛ امير قندچي، «بررسي جايگاه حضرت آدم در زنجيره تكاملي انسان از ديدگاه قرآن و علوم تكاملي»، برگزيده و ارائه شده در اولين دوسالانه قرآن‌پژوهي دانشجويان كشور و منتشر شده درمجموعه مقالات اولين دوسالانه، دانشگاه صنعتي اميركبير (پلي‌‌تكنيك)، مردادماه 84.

- سياح مفضلي، اردشير؛ كامياب قندچي، «بررسي جايگاه و نقش روش هاي اعمال مديريت صحيح بر مشاركت‌هاي مردمي خودجوش از ديدگاه اسلام در عصر حاضر»، اولين همايش مشاركت مردمي، كميته امداد امام خميني، 85.

 

  • Ardeshir Sayah Mofazali; Kaveh Javani; »Disaster Risk and Value Management«, proposal for world award Habitat, 2005.
  • Ardeshir Sayah Mofazali; Seyed Amir Hesam Miri; »The Contingency Plan as a key-tool in the risk management framework; (a comprehensive solution for risk mitigation process); Iran General management Conference; Tehran; 2006.
  • Ardeshir Sayah Mofazali; The Comparative study to finding the applicable approach to managing the seismic risks in urban areas in developing countries, case study Iran, district 13 of Tehran municipality; poster accepted in DAVOS conference in Switzerland; 2008.

 

دوره‌هاي آموزشي:

- كارگاه مديريت بحران مبتني بر محلات، استانداري گرگان،UNDP ، NSET ،ADPC، 86.

- كارگاه ايمني زيرساخت هاي درماني، استانداري گرگان،UNDP ، NSET ،ADPC، 86.

- كارگاه مديريت مبتني بر نتيجه و ارتباطات، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، UNDP، 86.

- كارگاه ارتقاي فرآيند ساخت و ساز ايمن، استانداري كرمان،UNDP ، NSET ،ADPC، 86.

- كارگاه مديريت بحران مبتني بر محلات، استانداري كرمان، UNDP ، NSET ،ADPC، 86.

- كارگاه ايمني زيرساخت‌هاي درماني، استانداري كرمان،UNDP ، NSET ،ADPC، 86.

- كارگاه ايمن‌سازي مدارس در برابر زلزله و ايمن‌سازي غيرسازه‌اي، گرگان و كرمان، وزارت آموزش و پرورش،UNDP، 86.

- كارگاه ارتباطات، تسهيل­گري و مديريت جلسات، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، UNDP-ADPC، 86.

- كارگاه مديريت ريسك زلزله در مناطق شهري، استانداري كرمان، UNDP ، NSET ،ADPC،86.

- كارگاه تدوين سناريوي زلزله با رويكرد RADIUS، استانداري كرمان، UNDP، NSET ،ADPC، 86.

- كارگاه برنامه‌ريزي پاسخ در برابر بحران، استانداري كرمان، UNDP، NSET ،ADPC ، 86.

- كارگاه آماده‌سازي مدارس و برنامه‌ريزي و تشكيل شوراي ايمني در مدارس،گرگان و كرمان، وزارت آموزش و پرورش،UNDP، ‌86.

- سفر مطالعاتي كاهش ريسك سوانح در مناطق شهري، نپال، UNDP ، NSET ،ADPC ، 85.

- دوره ارزيابي ريسك، پژوهشكده سوانح طبيعي (دانشگاه آاروتوف آلمان)، 85.

- دوره مديريت ريسك، پژوهشكده سوانح طبيعي، 85.

- آشنايي با نرم افزارهايMechanical Desktop) ، Auto CAD )، كارگاه آموزشي شركت ريگاب، 79.

- آشنايي با استانداردهاي بين المللي صنايع فلزي، كارگاه آموزشي شركت ريگاب، 80.

- آشنايي با صنايع فلزي و متالورژي، كارگاه آموزشي شركت ريگاب، 80.

- آشنايي با قالب سازي صنعتي، كارگاه آموزشي شركت ريگاب، 81.

- آشنايي با نرم افزار GIS، دانشگاه آزاد اسلامي، 84.

- مكالمه زبان انگليسي، دانشگاه شهيد بهشتي، 81.

- كلاس آمادگي تافل (انگليسي)، دانشگاه تهران، 80-79.

- مهارت­هاي زبان انگليسي، دانشگاه علامه قطب راوندي، 9-77.

 

سوابق پژوهشي و اجرايي:

- مسوول هماهنگي و كارشناس طرح «ايجاد زيرساخت­هاي دولت الكترونيك براي سازمان شهرداري­ها و دهياري­هاي كشور»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال 89.

- همكاري با پژوهشكده مجلس شوراي اسلامي به منظور تهيه گزارش تشكيل سازمان مديريت بحران در جمهوري اسلامي ايران.

- همكاري در تهيه دانشنامه مديريت شهري با بنياد دانشنامه بزرگ فارسي، دانشگاه تهران.

- كسب رتبه چهارم در اولين دوسالانه قرآن‌پژوهي دانشجويان كشور، دانشگاه صنعتي اميركبير، تابستان 84.

- برگزاري اولين نشست تخصصي مديريت شهري (مديريت واحد شهري- انتخاب مستقيم شهردار توسط راي مردم)، پايگاه مديريت دانش شهري، تابستان 85.

- برگزاري دومين نشست تخصصي ترافيك (ترافيك در پايتخت، با نگاهي به بازگشايي مدارس) در پايگاه مديريت دانش شهري، تابستان 85.

- همكاري در برگزاري سومين و چهارمين نشست تخصصي سرزندگي و نشاط در شهر، تابستان 85.

- همكاري در برگزاري پنجمين نشست تخصصي ساخت و ساز كيفي در پايتخت، پاييز 85.

- كارشناس مطالعات مديريت شهري «طرح پژوهشي استفاده از فضاهاي زيرسطحي در شهر تهران»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، 8-87.