نيلوفر هدايتي يكتا

مسوول بخش شهرسازي:


نام:

نيلوفر هدايتي يكتا                  

 

تحصيلات:

كارشناسي ارشد شهرسازي (طراحي شهري)، دانشگاه علم و صنعت ايران، 1392.

كارشناس شهرسازي، دانشگاه اروميه، 1388.


دوره‌هاي آموزشي:

- دوره آموزش نرم‌افزار‌هاي كاربردي و روش‌هاي تخصصي شهرسازي، جامعه مهندسان شهرساز ايران،1390.

دوره آموزشي در همايش ملي نماي ساختمان و سيماي شهري، مركز همايش‌هاي برج ميلاد، 1390.

سمينار آموزشي برنامه‌ريزي و مديريت محدوده هاي تاريخي، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اروميه، 1386.

 

سوابق مطالعاتي:

- كارشناس مطالعات شهرسازي طرح «مطالعات امكان‌سنجي مجتمع‌ تجاري فاز 11 شهر جديد پرديس»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، 1394.

- طراح شهري در جامعه مهندسان شهرساز ايران، پروژه باز طراحي خيابان ملاصدرا در شهر كهك، سال 1389.

- همکاری در برگزاری دوره های آموزشی تخصصیGIS، جامعه مهندسان شهرساز ايران، سال 1389.