غزاله پاكدل

 كارشناس شهرسازي:

نام:

غزاله پاكدل                    

 

تحصيلات:

- دانشجوي كارشناسي ارشد شهرسازي (طراحي شهري)، دانشگاه پیام نور تهران شرق.

- كارشناس شهرسازي، دانشگاه شیخ بهایی، 1394.

 

مقالات علمي:

- ترجمه و نگارش مجموعه مقالات «همایش شهرسازی نوين»، آذرماه 1393.

دوره‌هاي آموزشي:

دوره آموزش نرم‌افزار‌Photoshop ، دانشگاه شيخ بهايي، 1390.

دوره آموزش نرم‌افزار‌AtouCad ، دانشگاه شيخ بهايي، 1391.

- دوره آموزش نرم‌افزار‌ُSketch up، دانشگاه شيخ بهايي، 1393.

دوره آموزش نرم‌افزار Civil، Revit و 3DMAX، موسسه آموزشي بهاكو، 1394.

 

سوابق مطالعاتي:

- كارشناس مطالعات گردشگري طرح «مطالعات امكان‌سنجي مجتمع‌ تجاري فاز 11 شهر جديد پرديس»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، 1394.

- طرح تفصيلي شهرهاي اردل و دهاقان، شركت مهندسين مشاور نقش و نما، 1394.