احمد كمالي

مدير اداري- مالي

 نام:

احمد كمالي                  

 

تحصيلات:

- كارشناسي مديريت صنعتي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب، 1379.

- كارداني دامپزشكي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بابل، 1373.

 

دوره‌هاي آموزشي:

- دوره آموزشي ترخيص کالا از گمرک تهران.

- تهيه و تنطيم صورت وجوه نقد، موسسه آموزشي اداره بازرگاني و دانشگاه شرکت نفت.

- تهيه و تنطيم صورت‌هاي مالي، موسسه آموزشي اداره بازرگاني و دانشگاه شرکت نفت.

- کارگاه تدوين گزارش‌هاي فصلی و مالیات بر ارزش افزوده، موسسه پرشین حساب.

 

سوابق مديريتي و اجرايي:

- مدير مالي- اداري مركز تخصصي احياء اماكن تاريخي.

- مسوول مالی شرکت میوه طلايی آسیا.

- مسوول مالي شرکت سهند نوين رايانه مبتکر.

- حسابدار شرکت توسعه انديشه افزار پاسارگاد.

- حسابدار شرکت ميکروافزار قشم.

- مشاوره فروش و برنامه‌ريز تبليغاتي کانون تبليغاتي و مشاوره فروش برگ.

- مدير مالي- اداري روزنامه فرهنگ آشتي.

- حسابدار روزنامه ابرار.

- حسابدار شرکت چاپ و نشر جامعه روز.

- انجام پروژه‌های مالی مختلف شرکت‌های فعال در زمینه تولیدی دکوراسیون و پوشاك.

- راه‌‌اندازی سیستم تعهدی و نرم‌افزار بیمارستان پورسینا، دانشگاه علوم پزشکی قم.

-  انباردار شرکت توليدي بابل ملامين.