مهري جمالي

مدير داخلي:

 

نام:

مهري جمالي                                

 

تحصيلات:

 

- دانشجوي كارشناس حسابداري مالي، دانشگاه علمي كاربردي فرهنگ و هنر، واحد 48.

 

كارداني حسابداري بازرگاني، دانشكده فني و حرفه‌اي فاطمه اردبيل، 1390.

 

 دوره‌هاي آموزشي:

- دوره آموزشي ICDL

- دوره آموزش زبان انگليسي.

 

 

سوابق اجرايي:

 

- مدير داخلي موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد.

 

- مدير داخلي امور مشتركين دفتر پيشخوان دولت الكترونيك رسالت.

 

- متصدي همراه اول دفتر پيشخوان دولت الكترونيك رسالت.

 

- حسابدار شركت هفت حساب زرياب.