زهرا نيکويي

قائم مقام مدير عامل:

 

نام:

زهرا نيكويي                  

 

تحصيلات:

- كارشناسي معماري، دانشگاه آزاد همدان، 1380.

 

فعاليت‌هاي آموزشي و سخنراني:

 - سخنراني در «نشست سالانه بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده شهري در كلانشهرهاي ايران»، سال 91.

- ارائه تجارب بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده شهر كرمانشاه در «سمينار الگوسازي در بافت‌هاي فرسوده شهري»، مركز مطالعات دانشگاه صنعتي شريف، سال 90.

- ارايه مصاحبه‌هاي سريالي «ارايه راهكار بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده شهري و توانمدسازي سكونتگاه‌هاي غيررسمي»، شبكه استاني صدا و سيما استان كرمانشاه، سال 93-91.

- شركت در اجلاس كارگروه منطقه‌اي بهسازي مناطق نابسامان شهري وزراي آسيا و اقيانوسيه، شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران، سال 94.

- شركت در اجلاس كارگروه منطقه‌اي بهسازي مناطق نابسامان شهري وزراي آسيا و اقيانوسيه، شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران، سال 94.

 

تاليف:

 - ترجمه كتاب «احياء بيروت»، با نظارت عاليه دكتر كيومرث حبيبي؛ عضو هيات علمي دانشگاه كردستان، در حال ويرايش.

 

مقالات:

 - ارايه مقالات سريالي با موضوع «نقش مشاركت مردمي در بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده شهري»، روزنامه همشهري، سال 94-91.

- ارايه مقاله «بررسي وضعيت اقدامات انجام شده در سکونتگاه‌هاي غير رسمي شهر کرمانشاه»، سايت خبري وزارت راه و شهرسازي، سايت شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران و خبرگزاري ايرنا، تيرماه سال 94.

- ارايه مقاله «صداي ساکنان مناطق نابسامان شهري را بشنويم»، سايت شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران و خبرگزاري ايرنا، مرداد ماه سال 94.

- مصاحبه با عنوان «زندگي بيش از نيم ميليون کرمانشاهي در محلات پرخطر!»، خبرگزاري ايرنا، دي‌ماه سال 92.

 

دوره‌هاي آموزشي:

 - حضور در كارگاه يك ماهه آموزشي توانمند سازي كشور هندوستان، شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران و «دريافت گواهينامه بين‌المللي از موسسه AED امريكا و CSR هندوستان»، سال 87.

- اخذ گواهينامه شركت در «كارگاه آموزشي خانم ماريا كلارك»، بانك جهاني، سال 86.

- اخذ گواهينامه «كيفيت در مديريت»، شركت BTI كانادا، سال 91.

- اخذ گواهينامه شركت در «سمينار الگوسازي در بافت‌هاي فرسوده شهري»، مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه صنعتي شريف، سال 90.

- اخذ گواهينامه «آشنايي با مجموعه نظامات و فرآيندهاي تدوين بودجه‌بندي استاني»، شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران، سال 87.

- اخذ گواهينامه «ارزيابي زيست‌محيطي و مديريت محيط زيست پروژه‌هاي طرح شهري»، بانك جهاني، شركت مادرتخصصي عمران و بهسازي شهري ايران، سال 86.

- اخذ گواهينامه «تشريح تجربيات تهيه برنامه ساماندهي سكونتگاه‌هاي غير رسمي و اقدامات توانمندسازي اجتماعات آنها با تاكيد بر بهسازي شهري در ايران»، شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران، سال 90.

- اخذ گواهينامه «آموزش مجموعه نظامات كارگزاري شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران»، شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران، سال 90.

- اخذ گواهينامه پروانه اشتغال به كار مهندسي «پايه 3 نظارت و طراحي»، وزارت راه و شهرسازي، سال 94.

- اخذ گواهينامه «دوره يادگيري تعاملي بازآفريني شهري با رويكرد مشاركت مردمي»، شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران، سال 94.

- اخذ گواهينامه «دوره مهارت متره و برآورد»، سازمان فني و حرفه اي استان، سال 91.

 

سوابق پژوهشي:

 - همكار در انجام پروژه تحقيقاتي «پژوهش در علوم و هنر بين‌النهرين باستان»، معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان، سال 83.

- همكاري در انجام پروژه تحقيقاتي «بررسي وضعيت خوابگاه‌هاي دانشجويي»، معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان، سال 83.

 

سوابق كاري:

 - كارشناس «تدوين نقشه راه تعيين تكليف عمارت تاريخي ناصرالدين‌ميرزاي تهران»، «موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد»، سال 95.

- كارشناس «مطالعات امكان‌سنجي احيا و بهره‌برداري خانه امام جمعه تهران»، «موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد»، سال 95.

- كارشناس «مطالعات امكان‌سنجي بوتيك هتل تهران»، «موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد»، سال 95.

- مدير اجرايي طرح «بوتيك هتل تهران»، «موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد»، سال 95.

- كارشناس معماري و شهرسازي طرح «مطالعات امكان‌سنجي بوتيك هتل اصفهان»، «موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد» (ايده اختصاصي)، سال 95.

- همكاري با مهندسين مشاور تدبيرشهر در تهيه «طرح‌هاي توانمندسازي سكونتگاه‌هاي غير رسمي ايلام و همدان»، سال 86-84.

- همكاري با بنياد مسكن استان همدان در تهيه «طرح‌هاي هادي ابراهيم‌آباد، اميرآباد و بادخوره»، سال 84.

- كارشناس «واحد توانمندسازي سكونتگاه‌هاي غير رسمي»، شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران، سال 86.

- راهبر و ناظر پيشبرد مطالعات «طرح توانمندسازي سكونتگاه‌هاي غير رسمي شهر كرمانشاه»، جهاد دانشگاهي، بانك جهاني، سال 86.

- راهبر و ناظر پيشبرد مطالعات «طرح توانمندسازي سكونتگاه‌هاي غير رسمي شهر كنگاور»، شركت عمران و مسكن‌سازان منطقه غرب، سال 9-87.

- راهبر و ناظر پيشبرد مطالعات «طرح توانمندسازي سكونتگاه‌هاي غير رسمي شهر سنقر»، شركت عمران و مسكن‌سازان منطقه غرب، سال 9-87.

- راهبر و ناظر پيشبرد مطالعات «طرح توانمندسازي سكونتگاه‌هاي غير رسمي شهر هرسين»، شركت عمران و مسكن‌سازان منطقه غرب، سال 9-87.

- راهبر و ناظر «مطالعات طرح توانمندسازي سكونتگاه‌هاي غير رسمي شهرستان اسلام‌آباد غرب»، شركت عمران و مسكن‌سازان منطقه غرب، سال 92.

- راهبر و ناظر «مطالعات طرح بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده شهرستان اسلام‌آباد غرب»، شركت عمران و مسكن‌سازان منطقه غرب، سال 90.

- راهبر و ناظر «مطالعات طرح بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده شهرستان صحنه»، شركت عمران و مسكن‌سازان منطقه غرب، سال 94-92.

- راهبر و ناظر «مطالعات طرح بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده شهرستان سنقر»، شركت عمران و مسكن‌سازان منطقه غرب، سال 94.

- راهبر و ناظر «مطالعات طرح بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده شهرستان هرسين»، شركت عمران و مسكن‌سازان منطقه غرب، سال 93.

- راهبر و ناظر «مطالعات طرح بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده شهرستان جوانرود»، شركت عمران و مسكن‌سازان منطقه غرب، سال 93.

- راهبر و ناظر «طرح ظرفيت‌سنجي بافت فرسوده شهرستان جوانرود»، شركت عمران و مسكن‌سازان منطقه غرب، سال 88.

- راهبر و ناظر «طرح ظرفيت‌سنجي بافت فرسوده شهرستان كنگاور»، شركت عمران و مسكن‌سازان منطقه غرب، سال 88.

- راهبر و ناظر «طرح ظرفيت‌سنجي بافت فرسوده شهرستان سر پل ذهاب»، شركت عمران و مسكن‌سازان منطقه غرب، سال 88.

- راهبر و ناظر «طرح ظرفيت‌سنجي بافت فرسوده شهرستان هرسين»، شركت عمران و مسكن‌سازان منطقه غرب، سال 88.

- راهبر و ناظر «15طرح حمايت از پايان‌نامه‌هاي دانشجويي در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري»، شركت عمران و مسكن‌سازان منطقه غرب، سال 94-88.

- مدير طرح «تعيين محدوده بافت فرسوده شهرستان پاوه»، شركت عمران و مسكن‌سازان منطقه غرب، سال 87

- راهبر و ناظر «طرح معماري فاز 1 و 2 مجموعه تجاري- گردشگري بازارچه جوانرود»، شركت عمران و مسكن‌سازان منطقه غرب، سال 89.

- طراح «طرح معماري فاز 1 و 2 كتابخانه دولت‌آباد كرمانشاه»، طرح بهسازي شهري و اصلاحات بخش مسكن (بانك جهاني)، سال 86.

- طراح «طرح معماري فاز 1 و 2 مركز فني و حرفه‌اي دولت‌آباد كرمانشاه»، طرح بهسازي شهري و اصلاحات بخش مسكن (بانك جهاني)، سال 86.

 

سوابق مديريتي و مشاوره‌اي:

- قائم مقام مدير عامل «موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد»، از سال 1395 تاكنون.

- مدير عامل «شركت فوريت‌هاي ساختماني آني‌كار شارسان»، از سال 1395 تاكنون.

- مدير «مركز تخصصي احياي اماكن تاريخي (متات)»، از سال 1395 تاكنون.

- معاون «شركت عمران و مسكن‌سازان منطقه غرب»، از سال 90 تا 95.

- مسوول «واحد معماري و شهرسازي شركت عمران و مسكن‌سازان منطقه غرب»، از سال 87 تا 90.

- مسوول پيگيري «امور دبيرخانه‌اي ستاد توانمندسازي سكونتگاه‌هاي غير رسمي استان كرمانشاه»، سازمان مسكن و شهرسازي استان كرمانشاه، سال 87 تا 92.

- مسوول و هماهنگ‌كننده «تشكيل‌CBO هاي محلي در محلات پايلوت اسكان غير رسمي كرمانشاه»، شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران، سال 94-86

- مسوول هماهنگ‌كننده «سمن‌ها جهت ارائه خدمات به محلات پايلوت اسكان غير رسمي كرمانشاه»، شركت عمران و مسكن‌سازان منطقه غرب، سال 94-86

- عضو كميته كارشناسي كميسيون ماده پنج «بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده شهر كرمانشاه»، اداره كل راه و شهرسازي استان كرمانشاه، سال 95-90.

- عضو كميته فني و بازرگاني انتخاب مشاوران و پيمانكاران، شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران، سال 90.

- مدير پروژه اجرايي «پروژه نيمه‌تمام بانك جهاني كرمانشاه، مركز بهداشتي درماني كولي‌آباد»، شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران، سال 90.

- مدير پروژه اجرايي «پروژه نيمه‌تمام بانك جهاني كرمانشاه، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان كولي‌آباد»، شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران، سال 90.

- مدير پروژه اجرايي «پروژه نيمه‌تمام بانك جهاني كرمانشاه، مركز آموزش فني و حرفه اي دولت آباد»، شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران، سال 90.

- مدير پروژه اجرايي «پروژه نيمه‌تمام بانك جهاني كرمانشاه، مدرسه راهنمايي دولت‌آباد»، شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران، سال 90.

- مدير پروژه اجرايي «پروژه نيمه‌تمام بانك جهاني كرمانشاه، مركز پيش دبستاني شاطر‌آباد»، شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران، سال 90.

- مدير پروژه اجرايي «پروژه نيمه‌تمام بانك جهاني كرمانشاه، مدرسه راهنمايي شاطر‌آباد»، شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران، سال 90.

- مدير پروژه اجرايي «پروژه نيمه‌تمام بانك جهاني كرمانشاه، كانون فرهنگي‌ورزشي شاطرآباد»، شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران، سال 90.

- مدير پروژه اجراي «آسفالت در محلات اسكان غير رسمي شهرستان سنقر»، شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران، سال 93.

-  مدير پروژه اجراي«مجتمع تجاري خورشيد در خيابان مدرس كرمانشاه»، شركت عمران و مسكن‌سازان ايران، سال 95-93

- مدير پروژه «طراحي و اجراي دكوراسيون داخلي شركت واردكننده تجهيزات دندان‌پزشكي نوين‌گستر غرب»، سال 93.

- مدير پروژه «طراحي و اجراي دكوراسيون داخلي دفتر شركت عمران و مسكن‌سازان منطقه غرب»، شركت عمران و مسكن‌سازان منطقه غرب، سال 90.

- مدير اجرايي «بخش معماري ساختمان 7 طبقه كاج كارمندان در شهر كرمانشاه»، بخش خصوصي، سال 92.

- مدير اجرايي «بخش معماري ساختمان 10 طبقه كسري در شهر كرمانشاه»، بخش خصوصي، سال 92.

 

تقديرنامه‌ها:

 - كسب لوح تقدير به عنوان «معتمد و فعال محلي استان» از وزير راه و شهرسازي «به پاس همكاري و تعامل سازنده و تلاش براي جلب مشاركت و بسيج توان‌هاي مادي و معنوي ساكنين در اجراي برنامه توانمندسازي سكونتگاه‌هاي غير رسمي»، وزارت راه و شهرسازي، سال 93.

- كسب عنوان «تجربه برتر» در «اولين جايزه ملي جستار كيفيت در تجربه هاي بازآفريني شهري» براي شركت عمران و مسكن‌سازان منطقه غرب، وزارت راه و شهرسازي، سال 94.

- كسب تقديرنامه از شركت عمران و مسكن‌سازان منطقه غرب «به پاس همكاري و تعامل سازنده و تلاش براي اخذ صلاحيت رتبه 1 ماده 4 قانون حمايت از احياء، بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده و ناكارآمد شهري»، سال 94.

- كسب تقديرنامه «حسن عملكرد و همكاري در زمينه‌هاي فرهنگي، پژوهشي و انضباطي» از رياست دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان، سال 84.

- كسب تقديرنامه «حسن عملكرد و همكاري در زمينه‌هاي فرهنگي، پژوهشي و انضباطي» از معاونت دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان، سال 84.

- كسب تقديرنامه «حسن عملكرد و همكاري در زمينه‌هاي، آموزشي، فرهنگي، پژوهشي و انضباطي» از معاونت آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان، سال 84.