محمد رضا باقری

معاون مالی- اداری:

نام:
محمد رضا باقری  


تحصیلات:
- كارشناسی حسابداری، دانشگاه اصفهان، 1380.

دوره‌های آموزشی:
- دوره ICDL، سازمان مدیریت صنعتی.
- دوره آموزش مسوولین دفاتر مدیران، سازمان مدیریت صنعتی.

سوابق اجرایی:
- رئیس حسابداری دبيرخانه شوراي‌عالي اطلاع رساني حوزه رياست جمهوري، 1382 تاکنون.
- معاون مالی- اداری موسسه مطالعات اندیشه شهر و اقتصاد، 1386 تاکنون.
- مدیر مالی شرکت خدمات نور رایانه سپهر، 87- 1385.
- مسوول مالی شرکت زیرساخت فن آوری اطلاعات، 1383 تاکنون.
- حسابرس موسسه حسابرسی صدر، 82-1379.
- حسابدار شرکت نگهبان گاز، 1379.
- حسابرس سازمان حسابرسی واحد اصفهان، 79-1378.
- مشاور مالی مجله هنر آشپزی 84-1383.
- مشاور مالی شرکت روژینا، 1383.