مدیریت شهری

«موسسه مطالعات اندیشه شهر و اقتصاد» در مسیر اهداف سازمانی خود و به منظور تکمیل سبد خدمات مطالعاتی خود، توانایی ارائه مجموعه ای از خدمات مدیریت شهری را در خود فراهم کرده است. در این ارتباط مهمترین محورهای ارائه خدمات مدیریت شهری توسط موسسه عبارتند از:

•    بازنگری ساختار سازمانی مدیریت شهری
•    تدوین برنامه عمليات نوسازي، عمران و توسعه شهرداری ها
•    تدوین چشم انداز و اهداف سازمانی مدیریت شهری
•    مدیریت سرمایه گذاری و جلب مشارکت
•    بررسی ساختار درآمدی و هزینه ای مدیریت شهری
•    ساماندهی مشاغل شهری
•    مدیریت بهره وری در مدیریت شهری
•    بهبود روش ها و سیستم ها در مدیریت شهری
•    مدیریت اجرای طرح های عمران شهری
•    مدیریت بهره برداری طرح های عمران شهری
•    تدوین برنامه مدیریت و پیشگیری از بحران در شهرها
•    عاملیت چهارم، نظارت و مدیریت طرح های توسعه شهری


اهم پروژه های اجراء شده توسط موسسه در این زمینه عبارتند از:
•    مطالعات تهیه و تنظیم برنامه عملیات نوسازی، عمران و توسعه منطقه 5 (سند توسعه محلات، نواحی و منطقه)، شهرداری منطقه 5، سال 88.
•    بازنگری مطالعات و تسهیل‌گری طرح منظر شهری (نوسازی) محله باغ آذری، مهندسین مشاور عمارت خورشید، سال 88.