معرفي موسسه

موسسه مطالعات اندیشه شهر و اقتصاد در شهریور ماه سال 1386 فعالیت خود را آغاز کرد و مراحل ثبت اداری خود را در فروردین سال 1387 به پایان رسانید. این موسسه محوریت فعالیت‌های خود را بر پژوهش در زمینه شهرسازی و علوم شهری پایه‌گذاری کرده؛ با این تاکید که در میان علوم شهری، روی شاخه اقتصاد شهری تخصص بیشتری یافته است.

هسته اصلی کارشناسی موسسه مطالعات اندیشه شهر و اقتصاد، از فارغ‌التحصیلان رشته شهرسازی تشکیل شده است که عمده ایشان علاوه بر رشته شهرسازی در مقطع کارشناسی ارشد، در مقطع کارشناسی نیز «مدرک اقتصاد» خود را از «دانشگاه‌های معتبر کشور» دریافت داشته‌اند. در کنار این هسته، کارشناسان ارشد رشته اقتصاد، طراحی شهری، جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، مدیریت گردشگری، جغرافیای طبیعی، مهندسی سیستم‌های اقتصادی- اجتماعی و علوم اجتماعی مشغول به فعالیت هستند و خدمات تخصصی در حوزه علوم شهری را ارائه می‌دهند. عمده خدمات علمی ارائه شده در این موسسه عبارت است از:


• محور فعالیت
- تدوین طرح‌ها و برنامه‌های اجرایی، مطالعاتی، پژوهشی، ترویجی و اطلاع‌رسانی و ارائه خدمات مشاوره در زمینه فعالیت موسسه.
- نظارت عالیه، مدیریت طرح و عاملیت چهارم در زمینه فعالیت موسسه.
- اجراء، پیمانکاری، راه اندازی و بهره‌برداری طرح‌ها در زمینه فعالیت موسسه.

• زمینه های فعالیت
- با توجه به موضوع فعالیت در اساسنامه، موسسه مطالعات اندیشه شهر و اقتصاد، فعالیت خود را بر محور حوزه های ذیل متمركز داشته است:

حوزه شهرسازی
- طرح های جامع، راهبردی- ساختاری، تفصیلی، موضعی- موضوعی
- طرح های نوسازی بافت فرسوده، ساماندهی، بهسازی و توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی، احیاء و باززنده سازی بافت ها و بناهای تاریخی، بازسازی مناطق آسیب دیده
- طرح های توسعه راهبردی شهری، طرح مجموعه شهری
- طرح های منطقه ای، آمایش سرزمین، طرح ریزی کالبدی، توسعه و عمران منطقه‌ای و ناحیه‌ای، برنامه ریزی فضایی، برنامه ریزی روستایی، هادی شهری و روستایی
- برنامه ریزی مسکن، طرح جامع مسکن
- طرح های امکان سنجی، مکانیابی، جانمایی، آماده سازی زمین، طراحی و برنامه ریزی شهرهای جدید، انواع شهرک و مناطق ویژه
- طراحی شهری، طراحی منظر، طراحی سیما، جداره، میدان، ورودی، مبلمان، المان، پارک و فضای سبز
- طرح های مدیریت شهری، برنامه نوسازی، عمران و توسعه شهرداری ها، مدیریت خدمات رسانی شهری، ساماندهی صنایع و مشاغل شهری، مدیریت بحران
- طرح های گردشگری، تفریحی، سیاحتی و اقامتی

حوزه های مکمل و وابسته به شهرسازی
- مطالعات اجتماعی، جمعیتی، فرهنگی، تاریخی، روانشناسی محیطی
- معماری و طراحی ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی، نظامی، آموزشی، ورزشی، بهداشتی، درمانی و فرودگاه، معماری داخلی، مرمت بافت ها و بناهای تاریخی
- مدیریت ساخت، زیرساخت ها و تاسیسات شهری، تاسیسات الکتریکال و مکانیکال ساختمانی، سازه، راه و ابنیه، برنامه ریزی و مدیریت حمل و نقل و ترافیک
- نقشه برداری، فتوگرامتری، سنجش از دور، کارتوگرافی، سیستم اطلاعات جغرافیایی
- اکولوژی شهری، هیدورلوژی، ژئومورفولوژی، برنامه ریزی محیطی، مدیریت و ارزیابی زیست محیطی و منابع طبیعی، مدیریت پسماند و فاضلاب شهری
- حقوق شهری

حوزه اقتصادی، مالی و بازرگانی
- اقتصاد شهری، اقتصاد توسعه و عمران، اقتصاد مسکن، اقتصاد گردشگری، اقتصاد حمل و نقل، اقتصاد سیاسی، اقتصاد سیاستگذاری عمومی، اقتصاد منابع طبیعی
- امکان سنجی، ارزیابی فنی، اقتصادی و مالی طرح ها، پیش طرح توجیهی، توجیه اقتصادی و تحلیل حساسیت
- بررسی بازار، مدیریت بازاریابی و فروش
- تامین سرمایه و تجهیز منابع مالی، تدوین سیستم سرمایه گذاری و مشارکت
- مالیه شهری، مدیریت مالی و بودجه ریزی، مدیریت منابع و مصارف بودجه مدیریت شهری، حسابداری، حسابرسی، تدوین و پیاده سازی سیستم مالی، نظارت بر تطبیق عملیات و مصرف منابع

حوزه مدیریتی
- مدیریت پروژه، مدیریت اجراء، هدایت و راهبری طرح، سازمان طرح، مکانیسم اجرایی، مدیریت زمان، تحقق‌پذیری و سیستم مشارکتی، نحوه بازنگری و به روزرسانی، نظارت، برنامه ریزی و کنترل پروژه
- مدیریت راهبردی و برنامه‌ریزی سازمانی، مدیریت کیفیت و بهره وری، بهبود سیستم ها و روش ها، مهندسی ارزش، مدیریت ریسک
- مدیریت و توسعه منابع انسانی، برنامه ریزی آموزشی، تامین نیروی انسانی، طبقه بندی مشاغل
- تدوین استاندارد، ممیزی و صدور گواهینامه، بازرسی فنی
- مدیریت اطلاعات، آمار و انفورماتیک، مدیریت دانش، فن آوری اطلاعات، تشکیل بانک اطلاعاتی، بررسی آماری، مستندسازی، اطلاع-رسانی و ارتباطات

• چارچوب حقوقی فعالیت
- اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، صادرات خدمات علمی و مهندسی مرتبط با زمینه فعالیت، اخذ وام و تسهیلات از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری.

- برگزاری و شرکت در همایش ها، کنفرانس ها، فراخوان ها، مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی و دولتی و خصوصی.