معرفی موسسسه » عضویت ها

موسسه مطالعات اندیشه شهر و اقتصاد در حال حاضر عضو  کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی است.برای آشنایی با کانون روی لینک زیر کلیک کنید:

 

 

 

 

همچنین این موسسه در انجمن مشاوران مدیریت ایران عضویت دارد.برای آشنایی با انجمن روی لینک زیر کلیک کنید: