سوابق فعالیت » دریافت فایل رزومه موسسه (PDF)

برای دریافت فایل PDF رزومه موسسه مطالعات اندیشه شهر و اقتصاد بر روی لینک زیر، کلیک کنید.