اخبار
عنوان خبر:
مركز احياء و توانمندسازي اماكن تاريخي راه‌اندازي شد
تاریخ خبر:
26 مرداد 1393

مركز احياء و توانمندسازي اماكن تاريخي توسط هلدينگ شارسان راه‌اندازي شد.

به گزارش روابط عمومي مركز احياء و توانمندسازي اماكن تاريخي، علي اصغر بدري؛ رئيس مركز در اين باره گفت: «متات» يا «مركز احياء و توانمندسازي اماكن تاريخي»، توسط «هلدينگ شارسان» با هدف شكل‌دهي و توسعه بازار ميراث فرهنگي، صيانت، حفاظت و احياي اماكن تاريخي، توانمندسازي فعالان اقتصادي حوزه ميراث فرهنگي و مالكان، بهبود فضاي كسب و كار در كشور در حوزه ميراث فرهنگي و افزايش كارآيي مديريت املاك در حوزه ميراث فرهنگي راه‌اندازي شده است.

وي افزود: اين هلدينگ نام تجاري «متات» را براي آن دسته از فعاليت‌هاي خود كه در عرصه سرمايه‌گذاري، مرمت، احياء، تجهيز و بهره‌برداري از اماكن تاريخي‌اند، برگزيده است.

واژه متات كه خود مخفف عنوان مركز است، در فارسي معادل كلمه «پيوند» است و مفهوم «پيوند زندگي معاصر را با فرهنگ و تاريخ كشور» تداعي مي‌كند. از اين رو متات با شعار «رويش دوباره زندگي در بافت قديم» پا به عرصه گذاشته است.

هلدينگ شارسان كاملاً وابسته به بخش خصوصي است كه خود در برگيرنده چهار شخصيت حقوقي شامل موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، شركت مهندسين مشاور شارسان آما، شركت خدمات مديريت شارسان تدبير و شركت توسعه و عمران شارسان پيمان است.

گفتني است از برنامه‌هاي جاري اين مركز، راه‌اندازي اولين پايگاه خبري اماكن تاريخي با عنوان «متات نيوز» است