اخبار

اولین همایش ملی سرمایه‌گذاری و تولید ملی در تاریخ 11 اردیبهشت ماه 1392 با مشارکت موسسه مطالعات اندیشه شهر و اقتصاد برگزار خواهد شد. 

عنوان خبر:
تاریخ خبر:
5 آذر 1390

«موسسه مطالعات اندیشه شهر و اقتصاد» شعبه خود را در شهر اصفهان تاسیس کرد.

جامعه مهندسان شهرساز با حمایت «موسسه مطالعات اندیشه شهر و اقتصاد» نسخه جدید پایگاه اینترنتی خود را راه‌اندازی کرد.

عنوان خبر:
تاریخ خبر:
4 آذر 1390

موسسه مطالعات اندیشه شهر و اقتصاد با مشارکت شرکت رادسرما و شرکت سما شرکتی با عنوان «شرکت خدمات فروشگاهی ایده رسا» با عنوان تجاری «ایرسا» را راه‌اندازی کرد.

 

 

عنوان خبر:
تاریخ خبر:
12 خرداد 1390

پایگاه اینترنتی موسسه در تاریخ 11/3/1390 راه‌اندازی شد.