معرفی موسسه
موسسه مطالعات اندیشه شهر و اقتصاد در شهریور ماه سال 1386 فعالیت خود را آغاز کرد و مراحل ثبت اداری خود را در فروردین سال 1387 به پایان رسانید. این موسسه محوریت فعالیت‌های خود را بر پژوهش در زمینه شهرسازی و علوم شهری پایه‌گذاری کرده؛ با این تاکید که در میان علوم شهری، روی شاخه اقتصاد شهری تخصص بیشتری یافته است . هسته اصلی کارشناسی موسسه مطالعات اندیشه شهر و اقتصاد، از فارغ‌التحصیلان رشته شهرسازی تشکیل شده است که عمده ایشان علاوه بر رشته شهرسازی در مقطع کارشناسی ارشد، در مقطع کارشناسی نیز «مدرک اقتصاد» خود را از «دانشگاه‌های معتبر کشور» دریافت داشته‌اند.
اخبار شهری