معرفی موسسه
بر اساس ماده ۲ اساسنامه موسسه مطالعات اندیشه شهر و اقتصاد، موضوع فعالیت موسسه بر اساس محورها، زمینه ها و چارچوب حقوقی زیر خواهد بود: • محور فعالیت – تدوین طرح‌ها و برنامه‌های اجرایی، مطالعاتی، پژوهشی، ترویجی و اطلاع‌رسانی و ارائه خدمات مشاوره در زمینه فعالیت موسسه. – نظارت عالیه، مدیریت طرح و عاملیت چهارم […]
اخبار موسسه
no posts found