معرفی موسسه
موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد در شهريور ماه سال ۱۳۸۶ فعاليت خود را آغاز كرد و مراحل ثبت اداري خود را در فروردين سال ۱۳۸۷ به پايان رسانيد. اين موسسه محوريت فعاليت‌هاي خود را بر ارائه «خدمات مهندسي و مطالعاتي» در زمينه «شهرسازي، معماري و گردشگري» با تاكيد بر ابعاد «اقتصادي و مديريتي» پايه‌گذاري […]
اخبار موسسه
no posts found