منـو
درباره ما

موسسه مطالعات اندیشه شهر و اقتصاد

موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد در شهريور ماه سال ۱۳۸۶ فعاليت خود را آغاز كرد و مراحل ثبت اداري خود را
در فروردين سال ۱۳۸۷ به پايان رسانيد. اين موسسه محوريت فعاليت‌هاي خود را بر ارائه «خدمات مهندسي و
مطالعاتي» در زمينه «شهرسازي، معماري و گردشگري» با تاكيد بر ابعاد «اقتصادي و مديريتي» پايه‌گذاري كرده
است.


سازمان موسسه

چارت سازمانی و مدیران موسسه

موسسه مطالعات اندیشه شهر و اقتصاد، در قالب یک معاونت «اجرایی»، «مالی- اداری» و «مدیریت داخلی» و شش واحد
مطالعات «شهرسازی و برنامه ریزی فضایی»، «امکان سنجی، سرمایه گذاری و بازاریابی»، «معماری و طراحی شهری»، «مالیه
و اقتصاد شهری و برنامه ریزی مسکن»، «اجتماعی و گردشگری» و «مدیریت شهری، اجرایی و سازمانی» سازمان یافته است.

سوابق فعالیت موسسه مطالعات اندیشه شهر و اقتصاد

موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، در طرح‌ها و برنامه‌هاي گوناگوني به بخش خصوصي و دستگاه‌هاي عمومي و دولتي خدمات مشاوره ارائه كرده است.

نمايه سرمايه‌گذاري بازار مسكن و ساختمان

سرمايه‌گذاري املاك و مستغلات

«موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد» در جهت «ايفاء مسووليت اجتماعي خود» در حوزه «سرمايه‌گذاري املاك و
مستغلات»، اقدام به تدوين گزارش «نمايه سرمايه‌گذاري بازار مسكن و ساختمان» و انتشار آن به صورت الكترونيكي بر
روي سايت اين موسسه كرده است. در اين گزارش كه تلاش مي‌شود به صورت ماهانه منتشر گردد، آخرين آمار مرتبط با حوزه
«مسكن و ساختمان» و «بازارهاي رقيب» جمع‌آوري و تحليل آماري خواهد شد.

مشتریان موسسه

موسسه مطالعات اندیشه شهر و اقتصاد این افتخار را دارد که «مشاور امین و همراه» کارفرماهای خود بوده است. یکی از
افتخارات این موسسه آن است که اغلب کارفرماهای این موسسه، پس از اولین دوره همکاری، طرح های بعدی را نیز به
موسسه سپرده اند که این مساله موید این حسن همکاری است.

مشتریان موسسه

همیاران موسسه

موسسه مطالعات اندیشه شهر و اقتصاد، بر این اصل اعتقاد دارد که بازار از یک سو نباید «به انحصار کامل» ارائه
دهندگان خدمات در بیاید و از سوی دیگر «رقابت بی‌قاعده» می‌تواند علاوه بر به هم زدن قواعد بازی، منجر به «کاهش
کیفیت خدمات» منجر خواهد شد.

همیاران موسسه

وبلاگ و مقالات موسسه

آخرین مطالب انتشار یافته در وبلاگ موسسه