منـو
نوشته شده در تاریخ: 15 خرداد 1397 نوشته شده توسط:

برنامه ریزی مسکن

سوابق «موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد» در حوزه برنامه‌ريزي مسكن:

  • تدوين‌كننده «گزارش ماهانه نمايه سرمايه‌گذاري در بازار مسكن و ساختمان»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، به طور مسلسل از ارديبهشت سال ۱۴۰۰ تاكنون.
  • مجري «مطالعات تحليل بازار مسكن و تاثير آن بر اقتصاد كلان كشور»، اتاق بازرگاني صنايع و معادن استان تهران، سال ۸۹٫
  • مجري «مطالعات بررسي بازار مسكن براي ليزينگ»، شركت ليزينگ سينا، سال ۸۸٫