منـو
نوشته شده در تاریخ: 28 اردیبهشت 1397 نوشته شده توسط:

تامین سرمایه

سوابق «موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد» در حوزه تامين سرمايه:

  • مجري «طرح مطالعات بازار، تامين سرمايه و مشاركت و بازاريابي، تبليغات و فروش برج‌هاي دوقلوي شهركرد»، شهرداري شهركرد، سال ۹۳
  • تدوين طرح امكان‌سنجي «احياي زنجانرود»، مهندسين مشاور عمارت خورشيد، سال ۸۹
  • تدوين نحوه حقوقي واگذاري غرفه‌هاي «مجموعه تاريخي سعدالسلطنه قزوين»، سازمان نوسازي و بهسازي شهر قزوين، سال ۹-۸۸
  • تدوين طرح امكان‌سنجي «امتداد بلوار توحيد قم»، مهندسين مشاور عمارت خورشيد، سال ۸-۸۷