منـو
نوشته شده در تاریخ: 28 اردیبهشت 1397 نوشته شده توسط:

مدیریت طرح (عاملیت چهارم)

سوابق «موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد» در حوزه مدیریت طرح (عاملیت چهارم):

  • مدير طرح (عامل چهارم) «پروژه مرمت و احياء عمارت كوشك وسك»، بخش خصوصي، سال ۹۹-۱۳۹۶٫
  • مجري طرح «مطالعات فاز صفر معماري و طراحي پيش‌فاز يك عمارت كوشك وسك»، بخش خصوصي، سال ۹۶٫
  • مدير طرح «احياء عمارت تاريخي قزاقخانه تهران»، دانشگاه هنر، سال ۷-۹۶٫
  • مدير طرح (عامل چهارم) «احياء و بهره‌برداري عمارت تاريخي ناصرالدين ميرزا»، شركت عمران و ساختمان تراز پي‌ريز، سال ۷-۹۶٫
  • مجري طرح «امكان‌سنجي احياء عمارت تاريخي ناصرالدين ميرزا»، شركت عمران و ساختمان تراز پي‌ريز، سال ۹۶٫
  • مدير طرح (عامل چهارم) «بوتيك هتل تهران»، بخش خصوصي، سال ۶-۹۵٫
  • مدير طرح (عامل چهارم) «مرمت، احياء و بهره‌برداري خانه پدري اصفهان»، بخش خصوصي، سال ۹۵٫
  • مجري «طرح تجاري مركز فوريت‌هاي ساختماني ايران»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد (ايده اختصاصي)، سال ۹۲٫
  • تدوين طرح امكان‌سنجي و طرح معماري «مجموعه فرهنگي- سينمايي بهمن شهر جديد بهارستان»، كارفرماي بخش خصوصي، سال۱-۹۰٫