منـو
موسسه نوشته شده در تاریخ: 28 اردیبهشت 1397 نوشته شده توسط:

مشتریان موسسه

موسسه مطالعات اندیشه شهر و اقتصاد این افتخار را دارد که «مشاور امین و همراه» کارفرماهای خود بوده است. یکی از افتخارات این موسسه آن است که اغلب کارفرماهای این موسسه، پس از اولین دوره همکاری، طرح های بعدی را نیز به موسسه سپرده اند که این مساله موید این حسن همکاری است. اسامی کارفرماهایی که بیش از یک طرح به این موسسه سپرده اند، عبارتند از:

 • مهندسان مشاور توان: ۵ طرح

 • مهندسین مشاور عمارت خورشید: ۴ طرح

 • مهندسان مشاور مانیستار پارسه: ۴ طرح

 • بنیان توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری پایدار (آستانه مقدسه حضرت معصومه (س)): ۳ طرح

 • مهندسین مشاور فجر توسعه: ۳ طرح

 • مهندسین مشاور زیستا: ۳ طرح

 • شرکت سازندگی انصار: ۲ طرح

 • مهندسین مشاور اوت: ۲ طرح

 • شرکت نام‌آوران بنا: ۲ طرح

 • شركت توسعه انبوه‌سازي پاسارگاد: ۲ طرح