منـو
موسسه نوشته شده در تاریخ: 28 اردیبهشت 1397 نوشته شده توسط:

همیاران موسسه

موسسه مطالعات اندیشه شهر و اقتصاد، بر این اصل اعتقاد دارد که بازار از یک سو نباید «به انحصار کامل» ارائه دهندگان خدمات در بیاید و از سوی دیگر «رقابت بی‌قاعده» می‌تواند علاوه بر به هم زدن قواعد بازی، منجر به «کاهش کیفیت خدمات» منجر خواهد شد. از این رو ضمن استقبال از حضور رقبای خود در بازار، همواره در پی آن بوده است که با عقد یک سری تفاهم‌نامه، چارچوب‌های همکاری و تقسیم بازار را تدوین سازد و راه را برای رقابت سالم بر محور دو اصل «کیفیت خدمات» و «قیمت» هموار سازد. از سوی دیگر با توجه به قواعد جدید بازار در عصر جدید، تخصص‌های مجموعه‌ها با یکدیگر تفاوت دارد و این مساله باعث شده است که مجموعه‌های مشابه، برای حل یک «معادله چندمجهولی» در طرح‌ها، اصطلاحا «کنسرسیوم» تشکیل دهند و متحدا به حل معما بپردازند. با توجه به آنچه گفته شد، موسسه مطالعات اندیشه شهر و اقتصاد، با مجموعه هاي همکار زیر «تفاهمنامه اجرایی، علمی و پژوهشی» منعقد کرده است:

• گروه پژوهشي اقتصاد شهري و منطقه‌اي دانشگاه اصفهان
• مهندسين مشاور پارامادان
• مهندسین مشاور سنجش امکان طرح
• مهندسین مشاور عمارت خورشید
• مهندسین مشاور معمار و شهرساز خودآوند
• مهندسین مشاور طرح خشتی شایستگان
• شرکت توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات “سیگما”
• شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران صادق
• موسسه مطالعات راهبردی سپینود شرق
• گروه مدیریت مالی و سرمایه گذاری مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف