منـو
موسسه نوشته شده در تاریخ: 28 اردیبهشت 1397 نوشته شده توسط:

نمودار سازمانی

 نمودار زیر «سازمان تشکیلاتی موسسه مطالعات اندیشه شهر و اقتصاد» را نمایش می دهد: