منـو
نوشته شده در تاریخ: 28 اردیبهشت 1397 نوشته شده توسط:

علی اصغر بدری

رئیس هیات مدیره و مدیر عامل

تحصيلات:

 • كارشناسي ارشد رشته شهرسازي، گرايش برنامه‌ريزي شهري و منطقه‌اي از دانشگاه علم و صنعت ايران، ۱۳۸۳٫
 • كارشناس علوم اقتصادي، گرايش اقتصاد نظري از دانشگاه اصفهان، ۱۳۷۹٫

 

فعاليت‌هاي آموزشي و سخنراني:

 • سخنراني «اقتصاد بازآفريني شهري»، «اداره كل راه و شهرسازي استان بوشهر»، تيرماه ۱۴۰۰٫
 • سخنراني «اقتصاد احياي اماكن تاريخي»، «دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي»، ارديبهشت‌ماه ۱۴۰۰٫
 • سخنراني «ارائه برنامه كسب و كار بازآفريني كارخانه سيمان ري»، «سازمان نوسازي شهر تهران»، مهرماه ۱۳۹۹٫
 • دوره آموزشي «ارزيابي مالي پروژه‌هاي ساختماني»، «انجمن صنفي مهندسان مشاور معمار و شهرساز»، آبان‌ماه ۱۳۹۹٫
 • سخنراني «تجديد حيات شهري از ديد اقتصاد شهري»، «مسابقه سنگلج؛ تهران: كاريز، كهن‌شهر، خانه من»، دي‌ماه ۱۳۹۷٫
 • سخنراني «تاثير شكل‌دهي بازار ميراث فرهنگي در حفاظت از ميراث فرهنگي»، موسسه فرهنگي ايوان (خانه صفوي اصفهان)، ارديبهشت ۱۳۹۶٫
 • سخنراني «نحوه تامين سرمايه و مشاركت پروژه‌هاي عمران شهري»، دانشگاه هنر اصفهان، دي‌ماه ۱۳۹۵٫
 • سخنراني «نحوه برون‌سپاري تصدي‌هاي شهرداري‌ها به بخش خصوصي»، شهرداري اصفهان، دي‌ماه ۱۳۹۴٫
 • سخنراني «اقتصاد احياي اماكن تاريخي»، دانشگاه هنر اصفهان، آذرماه ۱۳۹۴٫
 • حضور به عنوان سخنران و عضو پنل در سلسله نشست‌هاي موضوعي شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران با عنوان «بهره‌برداري مجدد از ساختمان‌هاي ارزشمند»، ۱۳۹۴٫
 • سخنراني «بررسي ابعاد سرمايه‌گذاري شهري»، استانداري اصفهان، بهمن‌ماه ۱۳۹۳٫
 • سخنراني «اقتصاد احياي اماكن تاريخي»، دانشگاه هنر تهران، آذرماه ۱۳۹۳٫
 • مدرس كارگاه «اقتصاد احياء و مرمت اماكن تاريخي»، دانشگاه هنر اصفهان، آذرماه ۱۳۹۲٫
 • مدرس كارگاه «امكان‌سنجي و مطالعات بازار پروژه‌هاي شهري»، دانشگاه هنر اصفهان، آذرماه ۱۳۹۲٫
 • مدرس كارگاه «امكان‌سنجي و نحوه تهيه طرح‌هاي توجيهي در بافت‌هاي فرسوده شهري»، دومين سمينار الگوسازي در بافت‌هاي فرسوده شهري، آذرماه ۱۳۹۰٫
 • مدرس كارگاه «تبيين رويكرد و نگرش اقتصادي در حفاظت و احياي بافت‌هاي شهرهاي تاريخي»، نشست تخصصي و كارگاه هم‌انديشي «نقد و بررسي تجارب مداخله در بافت‌هاي تاريخي» با حضور معاونان ميراث فرهنگي استان‌ها، خردادماه ۱۳۸۸٫
 • استاد مدعو درس «اقتصاد شهري و منطقه­اي»، دوره كارشناسي ارشد رشته شهرسازي، دانشگاه علم و صنعت سال ۸۵ تا ۸۷٫

 

تاليف:

 • تاليف كتاب «اقتصاد احياي اماكن تاريخي» (در مرحله ويرايش).
 • تاليف كتاب «اقتصاد نوسازي بافت‌هاي فرسوده شهري» (در مرحله ويرايش).
 • تاليف و تدوين جزوه «اقتصاد شهري و منطقه‌اي»، دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه علم و صنعت.

 

مقالات علمي:

 • مقاله تأثير باززنده‌سازي پرديس‌هاي تاريخي بر تجديد حيات شهري، ويژه‌نامه دومين «جايزه ملي جستار كيفيت در تجربه‌هاي بازآفريني شهري»، شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي ايران، سال ۹۵٫
 • نقد و بازنگري نظريه اكيومناپليس با تاكيد بر مفهوم جهاني‌شدن شهرها، فصلنامه مطالعات راهبردي جهاني‌شدن، مشترك با خانم دكتر راضيه رضازاده، سال دوم، بهار ۹۰٫
 • شيوه تحليل فني- اقتصادي و هدايت طرح‌هاي عمران شهري (تجربه ميدان امام حسين)، ماهنامه شهرداري‌ها، مشترك با دكتر مصطفي عباس‌زادگان، آبان‌ماه سال ۸۶٫
 • موانع تامين سرمايه نوسازي بافت‌هاي فرسوده شهر تهران و لزوم بازنگري سياست‌هاي دولت، ارائه شده در كنفرانس ملي «توسعه نظام اجرايي پروژه‌هاي شهري»، سال ۸۶٫
 • مقاله بررسي جايگاه مجتمع‌هاي خدماتي- رفاهي بين راهي از ديدگاه برنامه‌ريزي شهري و منطقه‌اي (علمي- پژوهشي)، مجله پژوهشي دانشگاه اصفهان، مشترك با دكتر اسماعيل شيعه، سال ۸۳٫
 • مقاله جهاني‌شدن و تاثيرات آن بر نقش و عملكرد شهر و شهرداري‌ها، ارائه شده در همايش شهرداري‌ها و اقتصاد شهري، دانشگاه تربيت مدرس، مشترك با دكتر راضيه رضازاده، سال ۸۳٫

 

سوابق پژوهشي:

 • مجري «طرح بررسي عوامل فرسودگي بافت‌هاي شهر تهران و شيوه‌هاي مواجهه از بعد اقتصادي»، طرف قرارداد با سازمان نوسازي شهر تهران» ناظر طرح: خانم مينو رفيعي، سال ۸۵٫
 • مجري «طرح بررسي اقتصادي مجتمع‌هاي تجاري در تهران- مرحله دوم: بررسي روابط قيمتي» (به عنوان مطالعات اوليه توجيه اقتصادي مونوريل)، طرف قرارداد با جهاد دانشگاهي دانشگاه علم و صنعت، مشاوران پروژه: دكتر مصطفي عباس‌زادگان و دكتر راضيه رضازاده، سال ۸۴٫
 • مجري «طرح بررسي اقتصادي مجتمع‌هاي تجاري در تهران- مرحله اول: بررسي قيمت‌هاي پايه نواحي مناطق يك، دو و سه تهران» (به عنوان مطالعات اوليه توجيه اقتصادي مونوريل)، طرف قرارداد با جهاد دانشگاهي دانشگاه علم و صنعت، مشاوران پروژه: دكتر مصطفي عباس‌زادگان و دكتر راضيه رضازاده، سال ۸۴٫
 • كارشناس و مسوول پروژه بررسي استقرار مجتمع‌هاي خدماتي- رفاهي بين راهي، دستيار دكتر اسماعيل شيعه، طرف قرارداد با معاونت پژوهشي دانشگاه علم و صنعت ايران، سال ۸۲٫

 

سوابق كاري:

 • مدير طرح «گزارش ماهانه نمايه سرمايه‌گذاري در بازار مسكن و ساختمان»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، به طور مسلسل از ارديبهشت سال ۱۴۰۰ تاكنون.
 • مدير طرح «خدمات مشاوره براي تنظيم سند مديريت پروژه به منظور تعيين تكليف زمين پروژه اقامتگاه كاركنان شركت مبين انرژي خليج فارس واقع در شيرينو»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۱۴۰۰ تاكنون.
 • مدير «طرح توسعه و ساماندهي مجموعه‌هاي توليدي پوشاك»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۱۴۰۰ تاكنون.
 • مدير طرح «خدمات مشاوره براي تنظيم سند مديريت پروژه به منظور تعيين تكليف زمين متعلق به شركت مبين انرژي خليج فارس (واقع در شهرستان جم)»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۱۳۹۹ تاكنون.
 • مدير طرح «امكان‌سنجي مجتمع گردشگري پرديس»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۴۰۰-۱۳۹۹٫
 • مدير طرح «امكان‌سنجي برج مالي تهران»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۹۹٫
 • مدير طرح «تدوين طرح مشاركت مجتمع خدماتي آزادي»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۹۹٫
 • مدير طرح «امكان‌سنجي پروژه بوستان ملت اصفهان»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۹۹٫
 • مدير طرح «امكان‌سنجي احياء خانه تاريخي قزوين (نبوي)»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۹۹٫
 • مدير طرح «امكان‌سنجي مجتمع اداري آرتا»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۹۹٫
 • مدير طرح «امكان‌سنجي و طراحي توسعه باغ گل‌هاي اصفهان»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۹۹٫
 • مدير طرح «امكان‌سنجي مجتمع مسكوني- ورزشي جيحون»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۹۹٫
 • مدير طرح «امكان‌سنجي احياء خانه تاريخي پروين اعتصامي (كافه شعر پروين)»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۹۹ تاكنون.
 • مدير طرح «امكان‌سنجي مجتمع گردشگري پرديس»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۹۹ تاكنون.
 • مدير طرح «امكان‌سنجي شهرك مسكوني اسپيد»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۹۹٫
 • مدير طرح «امكان‌سنجي هتل چهارستاره ديپلماتيك ولنجك»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۹۹٫
 • مدير طرح «امكان‌سنجي مجتمع تجاري- اداري فلاح‌پور»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۹۹٫
 • مدير طرح «امكان‌سنجي بوتيك‌هتل فردوسي»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۹۹٫
 • مدير طرح «امكان‌سنجي هتل چهارستاره ماوي ماكو»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۹۹٫
 • مدير طرح «امكان‌سنجي آماده‌سازي پادگان لشكر ۷۷ خراسان»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۹۸٫
 • مدير طرح «امكان‌سنجي مجموعه پرديس البرز» (مجموعه بازارهاي تخصصي كرج)، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۹۸٫
 • مدير طرح «امكان‌سنجي مجتمع تجاري- خدماتي ارج» (بورس مصالح ساختماني و تزئينات داخلي)، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۸-۹۷٫
 • مدير طرح «امكان‌سنجي مجتمع تجاري- خدماتي پاسارگاد» (بورس لوستر و كالاي الكتريك)، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۸-۹۷٫
 • مدير طرح «تهيه طرح توجيهي اقامتگاه بومگردي رندان»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۹۷٫
 • مدير طرح «امكان‌سنجي احياء بيزينس‌كلاب و بوتيك‌هتل الهيه»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۹۷٫
 • مدير طرح «امكان‌سنجي و بهينه‌سازي نقشه‌هاي معماري مجتمع تجاري- اداري اطلس»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۹۷٫
 • مدير طرح (عامل چهارم) «عمارت كوشك وسك»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۹۶ تاكنون.
 • مدير طرح «تدوين سند ميراث شهري تهران (سند پشتيبان برنامه سوم توسعه، عمران و نوسازي شهرداري تهران)»، معاونت برنامه‌ريزي، توسعه شهري و امور شوراي شهرداري تهران، سال ۹۶٫
 • مدير طرح «مطالعات فاز صفر معماري و طراحي پيش‌فاز يك عمارت كوشك وسك»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۹۶٫
 • مدير طرح «مطالعات امكان‌سنجي كافه حوض نقاشي»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۹۶٫
 • مدير طرح «امكان‌سنجي احياء عمارت تاريخي ناصرالدين ميرزا»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۹۶٫
 • مدير طرح «امكان‌سنجي مجتمع ايستگاهي متروي الوند»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۹۶٫
 • مدير طرح «احياء عمارت تاريخي قزاقخانه تهران»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۷-۹۶٫
 • مدير طرح (عامليت چهارم) «احياء و بهره‌برداري عمارت تاريخي ناصرالدين ميرزا»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۷-۹۶٫
 • مدير طرح «تدوين پلان مديريتي احياء عمارت تاريخي ناصرالدين ميرزا»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۹۵٫
 • مدير طرح «مطالعات اقتصادي طرح احياء و نوسازي شهرك مسكوني پيكان‌شهر»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۹۵٫
 • مدير طرح «مطالعات امكان‌سنجي احياء و بهره‌برداري خانه امام جمعه تهران»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۹۵٫
 • مدير طرح (عامل چهارم) «بوتيك‌هتل تهران»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۹۵ و ۹۶٫
 • مدير طرح «مطالعات امكان‌سنجي بوتيك‌هتل تهران»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۹۵٫
 • مدير طرح (عامل چهارم) «مرمت، احياء و بهره‌برداري خانه پدري اصفهان»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۹۵٫
 • مدير طرح «مطالعات امكان‌سنجي خانه پدري اصفهان»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۹۵٫
 • مدير طرح «مطالعات امكان‌سنجي مجتمع تجاري فاز ۱۱ شهر جديد پرديس»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۹۴٫
 • مدير طرح «مطالعات امكان‌سنجي احياي روستاي تاريخي اصفهك طبس»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۹۴٫
 • مدير طرح «مطالعات امكان‌سنجي و طرح كسب و كار احياي اماكن تاريخي شهر ماكو»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۹۴٫
 • مدير طرح «مطالعات امكان‌سنجي احياي روستاي تاريخي اصفهك طبس»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۹۴٫
 • مدير طرح «مطالعات تحليل اقتصادي مجتمع صاروج كرمان»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۹۴٫
 • مدير طرح «تدوين بسته سرمايه‌گذاري توسعه برزن D شهر جديد فولادشهر»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۹۴٫
 • مدير طرح «مطالعات بازار، تامين سرمايه و مشاركت و بازاريابي، تبليغات و فروش برج‌هاي دوقلوي شهركرد»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۹۳٫
 • مدير «طرح امكان‌سنجي مجتمع تجاري- تفريحي گلستانه يافت‌آباد» (بورس مبلمان و دكوراسيون)، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۹۳٫
 • مدير اجرايي طرح راهبردي «شناسايي درآمدهاي پايدار و اصلاح ساختار درآمدي شهر جديد فولادشهر»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۹۳٫
 • مدير «طرح تدوين طرح تجاري ايجاد فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي كتاب و محصولات فرهنگي»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۹۳٫
 • مدير «طرح تدوين طرح تجاري ايجاد فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي مبلمان»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۹۳٫
 • مدير «طرح كسب و كار مقدماتي مجتمع‌هاي زنجيره‌اي نان سنتي- صنعتي دماوند»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۹۳٫
 • مدير «طرح تدوين مدل نظري مفهومي و امكان‌سنجي شهر هنر اصفهان»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۳-۹۲٫
 • مدير «طرح تدوين طرح تجاري مركز توليد و توزيع ميان‌وعده سالم ايراني»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۹۲٫
 • مدير «مطالعات تحليل اقتصادي احياي عمارت تاريخي مسعوديه»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۹۲٫
 • مدير «طرح تدوين طرح تجاري مركز فوريت‌هاي ساختماني ايران»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۹۲٫
 • مدير اجرايي «طرح تدوين برنامه عملكردي مجتمع تجاري- اداري نياوران»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۹۲٫
 • مدير «طرح ساماندهي فضاهاي رهاشده شهري»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۹۲٫
 • مدير «طرح ارزيابي سيستم‌هاي تاسيساتي در مجتمع‌هاي خدماتي»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۹۲٫
 • مدير اجرايي «طرح امكان‌سنجي مقدماتي مجموعه مسكوني- تجاري تهرانپارس»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۹۲٫
 • مدير اجرايي و كارشناس «طرح پژوهشي طراحي الگوي خصوصي‌سازي خدمات شهري در شهرداري رشت»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۹۲٫
 • مدير «طرح تجاري ايجاد فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي سينا»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۹۱٫
 • مدير اجرايي و كارشناس «طرح پژوهشي شناسايي و اولويت‌بندي تصدي‌هاي قابل واگذاري شهرداري اصفهان به بخش خصوصي»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۳-۹۱٫
 • مدير اجرايي «طرح مطالعه آمايش سرزمين و سند توسعه استان اصفهان با رويكرد برنامه‌ريزي راهبردي در بخش سكونتگاه‌هاي شهري»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۹۱٫
 • مدير «طرح امكان‌سنجي مجموعه مسكوني، تجاري و تفريحي هفت‌آسمان رشت»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۹۱٫
 • مدير «طرح امكان‌سنجي، آماده‌سازي و پدافند غيرعامل ساختمان فرماندهي و ستادي، هتل و شهرك مسكوني بندرعباس نيروي دريايي سپاه پاسداران»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۹۱٫
 • مدير و كارشناس طرح امكان‌سنجي، طرح تجاري و كانسپت معماري «پروژه سلمان»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال۹۰٫
 • مدير و كارشناس «طرح بهينه‌سازي عملكردي فروشگاه شهروند خاني‌آباد»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال۹۰٫
 • مدير و كارشناس «طرح امكان‌سنجي مجموعه فرهنگي- سينمايي بهمن شهر جديد بهارستان»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال۹۰٫
 • مدير و كارشناس طرح امكان‌سنجي و شهرسازي «هايپرماركت مصالح ساختماني اصفهان»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال۹۰٫
 • مدير و كارشناس «بررسي اوليه اقتصادي مجتمع تجاري- اداري نوفل لوشاتو»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۹۰٫
 • مدير و كارشناس بخش مطالعات امكان‌سنجي «مجتمع چند‌منظوره لواسان»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۹۰٫
 • مدير و كارشناس «طرح امكان‌سنجي سراي تاريخي حاج چروك قزوين»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۹۰٫
 • مدير و كارشناس «مطالعات اقتصادي و گردشگري طرح مشاوره و مديريت طرح بافت تاريخي شهر تهران»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۹۰-۸۹٫
 • مدير و كارشناس «امكان­سنجي مرمت و احياي عمارت تاريخي مسعوديه»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۹۰٫
 • مدير و كارشناس «احياء و باززنده‌سازي گورستان تاريخي ابن بابويه»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۹۰٫
 • مدير و كارشناس «مطالعات طرح تجاري هايپرماركت مصالح ساختماني تهران»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۸۹٫
 • مجري «مطالعات تحليل بازار مسكن و تاثير آن بر اقتصاد كلان كشور»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۸۹٫
 • مدير و كارشناس «طرح تجاري مجتمع خدمات خودرويي ويژه بانوان»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۸۹٫
 • مدير و كارشناس «پيش‌طرح توجيهي مجتمع مسكوني ديدار كيش»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۸۹٫
 • مدير و كارشناس طرح امكان‌سنجي و شهرسازي «مجتمع گردشگري، تفريحي و پذيرايي آبسرد دماوند»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۸۹٫
 • مدير طرح امكان‌سنجي «احياي بناي تاريخي سراي بديع اصفهان»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۸۹٫
 • مدير و كارشناس «طرح ايجاد زيرساخت‌هاي دولت الكترونيك براي سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۸۹٫
 • مدير و كارشناس طرح امكان‌سنجي «احياي زنجانرود»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۸۹٫
 • مدير و كارشناس مطالعات امكان‌سنجي و طراحي كانسپت معماري «مجتمع بلور تهران (شوش)»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۸۹٫
 • مدير و كارشناس طرح امكان‌سنجي، شهرسازي و طراحي كانسپت معماري «سيتي‌سنتر قزوين»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۹۰٫
 • مدير طراحي معماري «مجتمع مسكوني ادب اصفهان»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۹-۸۸٫
 • مدير و كارشناس مطالعات نحوه حقوقي واگذاري غرفه‌هاي «مجموعه تاريخي سعدالسلطنه قزوين»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۹-۸۸٫
 • مدير و كارشناس طرح امكان‌سنجي هايپرماركت ابزارآلات صنعتي، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۹-۸۸٫
 • مدير و كارشناس «طرح امكان‌سنجي مجتمع تجاري، اداري و تفريحي الماس ايران»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۸۸٫
 • مدير و كارشناس مطالعات توجيه اقتصادي «مجتمع تجاري لاله ملارد كرج»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۸۸٫
 • مدير و كارشناس «برنامه عمليات نوسازي، عمران و توسعه منطقه ۵ (سند توسعه محلات، نواحي و منطقه)»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۸۸٫
 • مدير و كارشناس مطالعات اقتصادي، توجيه اقتصادي و بازنگري «طراحي منظر شهري (نوسازي) محله باغ آذري»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۸۸٫
 • مدير و كارشناس طرح امكان‌سنجي «مجتمع چندمنظوره نيايش قزوين»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۹-۸۸٫
 • مدير و كارشناس طرح امكان‌سنجي و شهرسازي «مجتمع تجاري- اداري البرز ميرداماد»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۸۸٫
 • مدير و كارشناس «مطالعات بررسي بازار مسكن براي ليزينگ»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۸۸٫
 • مدير و كارشناس طرح امكان‌سنجي «املاك آستانه مقدسه حضرت معصومه (س) (زمين پاسگاه باجك، زمين مجاور پارك شهيد و زمين خدمات موتوري آستانه بلوار امين)»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۸-۸۷٫
 • مدير و كارشناس طرح امكان‌سنجي «امتداد بلوار توحيد قم»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۸-۸۷٫
 • مدير و كارشناس «طرح امكان‌سنجي مجتمع سياحتي نيشابور»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۸-۸۷٫
 • مدير و كارشناس مطالعات اقتصاد شهري «نوسازي بافت پيرامون محور طبرسي مشهد»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۸۷٫
 • مدير و كارشناس مطالعات اقتصادي، توجيه اقتصادي، جمعيتي و هدايت «طرح طراحي منظر (نوسازي بافت فرسوده) محله ولي‌آباد ري»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۸-۸۷٫
 • مدير و كارشناس مطالعات پايه «تدوين پيش‌نويس برنامه پنجم توسعه بخش ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۸۷٫
 • مدير و كارشناس مطالعات امكان‌سنجي «احياي مجموعه تاريخي سعدالسلطنه قزوين»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۸-۸۷٫
 • مدير و كارشناس «مطالعات اقتصاد مكان پارك هنرهاي ديجيتالي تهران»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۸۷٫
 • مدير و كارشناس طرح مطالعات شهرسازي و امكان‌سنجي «مجتمع فرهنگي، تفريحي و تجاري دارآباد»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۸۷٫
 • مدير و كارشناس طرح توجيه اقتصادي «مجتمع تجاري و پاركينگ طبقاتي ديدار»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۸۷٫
 • مدير و كارشناس طرح امكان‌سنجي «مجتمع گلستان غدير منطقه ۱۸ تهران»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۸۷٫
 • مدير و كارشناس طرح امكان‌سنجي و هدايت «طرح زمين كارخانه ايران‌مرينوس قم»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۸-۸۷٫
 • مدير و كارشناس مطالعات امكان‌سنجي «مجتمع آفتاب گرگان»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۸-۸۷٫
 • مدير و كارشناس مطالعات اقتصادي، مديريت شهري و حقوقي «طرح پژوهشي استفاده از فضاهاي زيرسطحي در شهر تهران»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۸-۸۷٫
 • مدير طرح مطالعات شهرسازي و امكان‌سنجي «مجتمع فرهنگي، تفريحي و تجاري پاسارگاد (بانك پاسارگاد)»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۸-۸۷٫
 • مدير و كارشناس مطالعات اقتصاد شهري و مديريت شهري «طرح جامع حوزه شهري رودهن»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۸-۸۶٫
 • مدير و كارشناس مطالعات اقتصادي، توجيه اقتصادي و هدايت «طرح طراحي منظر شهري (نوسازي) محله نعمت‌آباد غربي»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۷-۸۶٫
 • مدير و كارشناس طرح توجيه اقتصادي «پاركينگ طبقاتي بابل (گاراژ مازندران)، مجتمع فرهنگي- تفريحي بابل (كاروانسراي پلنگ) و مجتمع تجاري بابل (بافت قديم- فاينانس)»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۷-۸۶٫
 • كارشناس طرح توجيه اقتصادي نوسازي «محله رخشويخانه زنجان» (فاينانس)، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۷-۸۶٫
 • كارشناس طرح توجيه اقتصادي نوسازي «محله رودكي اراك» (فاينانس)، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۸۶٫
 • كارشناس مطالعات اقتصادي و گردشگري «طرح كنارگذر ساحلي رامسر»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۸۶٫
 • كارشناس طرح توجيه اقتصادي «مجتمع ايستگاهي مترو صادقيه»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۸۶٫
 • مدير و كارشناس مطالعات اقتصادي، توجيه اقتصادي و هدايت «طرح طراحي منظر شهري (نوسازي) محله باغ آذري»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۷-۸۶٫
 • كارشناس مطالعات اقتصادي «برنامه توسعه راهبردي شهر قزوين (CDS)»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، ۷-۸۶٫
 • كارشناس طرح توجيه اقتصادي «مجتمع­هاي اقامتي- گردشگري چمپير ۱، ۲ و ۳»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۸۶٫
 • مدير و كارشناس بخش مطالعات اقتصاد شهري و مديريت شهري پروژه «ساماندهي و توانمندسازي سكونتگاه­هاي غيررسمي هرسين، سنقر و كنگاور»، شركت مهندسين مشاور آرمانشهر، سال ۹-۸۶٫
 • مجري طرح امكان‌سنجي و توجيه اقتصادي «هتل ۵ ستاره قشم»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال ۸۵٫
 • كارشناس مطالعات اقتصادي، مديريت شهري، حقوق شهري و هدايت «طرح توسعه حيات زيرسطحي پيرامون حرم حضرت امام رضا»، مهندسين مشاور فجر توسعه، سال ۸۵٫
 • كارشناس مطالعات اقتصادي، توجيه اقتصادي و هدايت «طرح طراحي منظر محلات ۵ و ۶ پيرامون بزرگراه امام علي»، مهندسين مشاور فجر توسعه، سال ۶-۸۵٫
 • كارشناس مطالعات اقتصادي و كالبدي «طرح توسعه و عمران ناحيه غرب فارس» (بخش منطقه)، مهندسين مشاور پرداراز، سال ۸۴٫
 • كارشناس مطالعات اقتصادي، توجيه اقتصادي و هدايت طرح و همكاري در طراحي شهري «توسعه و ساماندهي ميدان امام حسين و بافت‌هاي فرسوده محدوده بلافصل آن»، مهندسين مشاور فجر توسعه، سال ۸۴٫
 • مسوول هماهنگي و كارشناس مطالعات برنامه‌ريزي شهري، مطالعات اقتصادي و هدايت پروژه مرحله دوم و سوم (نهايي) «شناخت مسايل ساماندهي بافت مساله‌دار چيذر»، مهندسين مشاور فجر توسعه، سال ۸۴٫
 • همكاري در تدوين مطالعات اقتصادي، برنامه‌ريزي شهري و توجيه اقتصادي «شناخت قابليت‌سنجي مقايسه‌اي بهسازي يا نوسازي بافت مساله‌دار قيطريه»، مهندسين مشاور فجر توسعه، سال ۸۳٫

 

سوابق مديريتي:

 • رئيس هيات مديره و مدير عامل موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، از سال ۱۳۸۶ تاكنون.
 • رئيس «مركز تخصصي احياي اماكن تاريخي (متات)»، از سال ۱۳۹۳ تاكنون.
 • رئيس هيات مديره «شركت مهندسين مشاور شارسان آما»، از سال ۱۳۸۹ تاكنون.
 • مدير مسوول «پايگاه خبري اماكن تاريخي (متات‌نيوز)»، از سال ۱۳۹۳ تاكنون.
 • رئيس هيات مديره شركت فوريت‌هاي ساختماني آني‌كار شارسان، از سال ۱۳۹۳ تاكنون.
 • رئيس هيات مديره شركت صنايع غذايي نانك شارسان، از سال ۱۳۹۳ تاكنون.
 • نائب رييس هيات مديره «شركت حمل و نقل آريا سپاهان»، سال ۸-۱۳۹۱٫
 • نائب‌رييس و عضو هيات مديره «شركت خدمات فروشگاهي ايرسا»، سال ۹۱-۱۳۹۰٫

 

سوابق مدني و صنفي:

 • عضو هيات موسس «انجمن حاميان عرصه‌هاي تاريخي فرهنگي كشور»، از سال ۱۳۹۴ تاكنون.
 • عضو هيات موسس «انجمن اقتصاددانان شهري»، از سال ۱۳۹۵ تاكنون.
 • عضو هيات موسس «انجمن خيرين ميراث فرهنگي»، از سال ۱۳۹۷ تاكنون.
 • دبير «كارگروه ميراث شهري معاونت برنامه‌ريزي، توسعه شهري و امور شوراي شهرداري تهران»، سال ۷-۱۳۹۶٫
 • دبير «كميته بافت‌ها و بناهاي تاريخي شبكه سمن‌هاي ميراثي استان تهران»، سال ۷-۱۳۹۶٫
 • عضو «كارگروه ميراث فرهنگي شبكه سمن‌هاي ميراثي استان تهران»، از سال ۱۳۹۶ تاكنون.
 • عضو «كارگروه مشترك اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان تهران با شبكه سمن‌هاي ميراثي استان تهران»، از سال ۱۳۹۶ تاكنون.
 • عضو «كارگروه برون‌سپاري معاونت مالي و اقتصاد شهري شهرداري تهران»، سال ۱۳۹۶٫
 • دبير كميته پيگيري «جنبش استقرار مهندسان مشاور در بافت تاريخي تهران» در «انجمن صنفي مهندسان مشاور معمار و شهرساز»، از سال ۱۳۹۵ تاكنون.
 • عضو «انجمن صنفي مهندسان مشاور معمار و شهرساز»، از سال ۱۳۹۴ تاكنون.
 • عضو «انجمن مشاوران مديريت»، از سال ۱۳۸۸ تاكنون.
 • عضو «كارگروه مديريت شهري انجمن مشاوران مديريت»، از سال ۱۳۸۸ تاكنون.
 • عضو «كانون مشاوران اعتباري و سرمايه‌گذاري بانكي»، از سال ۱۳۹۱ تاكنون.
 • عضو «انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران»، از سال ۸-۱۳۸۰٫
 • عضو «فدراسيون بين‌المللي روزنامه نگاران (IFJ)»، از سال ۸-۱۳۸۰٫
 • عضو «انجمن اقتصاد مسكن و ساختمان»، از سال ۱۳۹۵ تاكنون.
 • عضو «گروه پژوهشي اقتصاد شهري و منطقه‌اي» دانشگاه اصفهان، از سال ۱۳۹۰ تاكنون.
 • عضو هيات موسس «كانون نويسندگان اقتصادي مطبوعات»، سال ۱۳۸۳٫

 

سوابق مشاوره‌اي:

 • طرف مشورت «كميسيون معماري و شهرسازي شوراي شهر تهران» در تدوين طرح «نحوه صدور پروانه مرمت و احياء و تغيير كاربرد بناهاي تاريخي و ارزشمند»، ۱۴۰۰-۱۳۹۹٫
 • مشاور «معاون برنامه‌ريزي، توسعه شهري و امور شوراي شهرداري تهران»، ۷-۱۳۹۶٫
 • عضو شوراي فني- اقتصادي «صندوق احياء و بهره‌برداري از اماكن تاريخي و فرهنگي»، ۳-۱۳۹۲٫
 • عضويت در اتاق فكر وزارت راه و شهرسازي، ۱۳۹۳٫
 • طرف مشورت «كميسيون معماري و شهرسازي شوراي شهر تهران» در تدوين «دستورالعمل اجرايي نحوه تملك، مرمت، بازسازي، ساماندهي و بهره‌برداري فعال از اماكن ميراثي، تاريخي، انقلابي، مشاهير و شهداء داراي قدمت تاريخي و هويت فرهنگي شهر تهران»، ۱۳۹۴٫
 • طرف مشورت «معاونت امور شهري سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور» در تدوين لايحه «صندوق ملي توسعه شهري و روستايي»، ۱۳۹۳٫
 • عضو كارگروه و كميته فني تدوين ساختار «صندوق ملي توسعه شهري و روستايي»، سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور، ۳-۱۳۹۲٫
 • طرف مشورت «دفتر امور اقتصادي و خدمات مالي سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور» در تدوين «قانون جامع مديريت شهري»، ۱۳۹۳٫
 • طرف مشورت مديريت بافت‌ها و بناهاي تاريخي معاونت شهرسازي شهرداري تهران، ۱۳۹۳٫
 • طرف مشورت «مركز مطالعات و برنامه‌ريزي شهرداري تهران» در تدوين «پيش‌نويس آيين‌نامه و دستورالعمل‌هاي اجرايي پيشنهادي براي برنامه TDR (انتقال حق توسعه) شهر تهران»، ۱۳۹۵٫
 • طرف مشورت «نهاد مديريت و برنامه­ريزي و تهيه طرح­هاي توسعه شهري» در طرح «تهيه تراز مالي طرح راهبردي- ساختاري شهر تهران»، سال ۱۳۸۷٫